Gemeente Hamburg en stichting betalen docenten voor de ontwikkeling open educational resources

De Hamburgse gemeentelijke afdeling voor school en beroepsvorming heeft onlangs plannen gepresenteerd om samen met de Joachim Herz Foundation de komende twee jaar vrij toegankelijke en te hergebruiken digitale onderwijsmodules te laten ontwikkelen.

Dit heeft de Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) onlangs bekend gemaakt. Zij hebben een team van Hamburgse docenten samengesteld die de taak heeft digitaal lesmateriaal te gaan ontwikkelen. Daarbij is gekeken naar docenten met ruime ervaring met succesvol onderwijs met digitale media. Het redactieteam is ondergebracht bij de stafafdeling digitalisering van de Chief Digital Officer van de BSB.

Het lesmateriaal wordt in cycli van vier weken ontwikkeld en getest. Begin schooljaar 2018/2019 worden de materialen met een open licentie beschikbaar gesteld via een online platform. Het team van 30 redacteuren werkt in kleine teams volgens een ‘agile’ ontwikkelmethodologie. De betrokken docenten krijgen de ontwikkeltijd gecompenseerd. Zij geven daardoor minder les.

Behalve de leermaterialen die door de redactie worden ontwikkeld, kunnen ook extern ingezonden materialen met een open licentie na beoordeling via het platform beschikbaar gesteld worden. Daarbij kan het om allerlei modules gaan die een kwaliteitscyclus doorlopen en met Creative Commons licenties beschikbaar komen.

Dat betekent dat docenten zich niet druk hoeven te maken over juridische kwesties die tot nu toe een belemmering vormden voor de ontwikkeling en vooral het (her)gebruik van digitale materialen.

Het komt niet vaak voor dat een lokale of regionale overheid samen met een kapitaalkrachtige stichting docenten specifiek vergoed voor het ontwikkelen van open educational resources. Op deze manier komt een door een overheidsorgaan gecertificeerd aanbod van open educational resources tot stand.

Dikwijls investeren overheidsorganen in faciliteiten of werken zij met stimuleringsregelingen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gelezen dat een overheidsinstelling docenten hiervoor specifiek vergoed.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *