Gezocht: ontwikkelaar online cursus voor klinisch onderzoekers

Sinds de jaarwisseling fungeer ik in opdracht van de Nederlandse Federatie voor Universitaire medische centra (NFU) als adviseur van een Europees aanbestedingstraject waarin we een ontwikkelaar zoeken voor een nieuwe versie van de zogenaamde eBROK-cursus.

Sinds 2006 zijn alle wetenschappelijk onderzoekers aan de universitaire medische centra die betrokken zijn bij de opzet en/of uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek verplicht de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK®) te volgen. Deze cursus bereidt klinisch onderzoekers voor op het voldoen aan strenge eisen die de wetgever stelt aan de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Begin 2015 heeft de NFU deze cursus laten omzetten naar een online versie (eBROK).

De eBROK-cursus wordt de komende tijd herzien, omdat de overeenkomst met de huidige leverancier verloopt en de NFU de huidige cursus verder wil verbeteren. Hiervoor is een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Doelstelling van de aanbesteding is het selecteren van een leverancier die in staat is een nieuwe versie van de eBROK te ontwikkelen en online beschikbaar te stellen, waarbij cursisten deze cursus tijd- en plaatsonafhankelijk en in eigen tempo kunnen bestuderen. Voor meer informatie over de aanbesteding, zie Tenderned.

Communicatie over deze procedure vindt uitsluitend via Tenderned plaats. Ik ga dus niet in op vragen via deze blog, mail of anderszins.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: