Handig: onderzoeksresultaten over effecten van ICT voor leren samengevat

Kennisnet heeft een aantal jaren het magazine ‘4W’ uitgegeven. Daarin beschreven onderzoekers in begrijpelijke taal wat bekend was over onderzoek naar de effecten van ICT. Het laatste nummer is helaas in 2015 verschenen. Onlangs is Kennisnet echter met een nieuw initiatief gekomen.

Weten wat werkt-kaartenIk doel hierbij op de de “Weten wat werkt-kaarten”. Deze kaarten zijn bedoeld voor het primair onderwijs, al kan de informatie ook relevant zijn voor andere onderwijssoorten.

De kaarten zijn bedoeld om als team met elkaar in gesprek te gaan over wat werkt op gebied van onderwijs en ICT. Je kunt alle kaarten downloaden, of de 18 individuele kaarten bekijken. Per kaart zijn de belangrijkste bevindingen samengevat. Verder bevatten ze tips en doordenkvragen.

Als je de kaarten goed bekijkt, dan leer je dat je best genuanceerd kunt kijken naar de effectiviteit van ICT in het onderwijs. Het is allemaal vaak niet ‘zwart-wit’. Volgens mij kom je vooral tot de conclusie dat vragen als “leidt het gebruik van ICT tot betere leerprestaties?” niet heel zinvol zijn.

Zo leer je dat multimedia NT2-leerlingen kunnen helpen hun woordenschat op te bouwen indien animaties strak aansluiten bij het verhaal, maar dat multimedia (en digitale leermiddelen met veel interactieve opties) de aandacht van leerlingen juist ook af kan leiden. Verder lees je dat game elementen positieve en negatieve effecten hebben. Of dat de kloof tussen leerlingen groter wordt als je leerlingen met slecht ontwikkelde digitale vaardigheden uitsluitend toegang geeft tot ICT (en hen verder niet daarbij ondersteunt). Tenslotte valt het mij op dat het gebruik van leertechnologie vaak positieve effecten heeft, maar dat effecten op leerprestaties dan niet worden gevonden.

Bekijk ook de brochure Wat werkt wel, wat werkt niet -ict in het onderwijs (pdf).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: