Heeft de corporate university nog een toekomst?

Corporate universities zijn opleidingsinstituten die verbonden zijn aan een specifieke organisatie. Grote ondernemingen beschikken meestal over een corporate university en ook grote onderwijsinstellingen kennen vaak een eigen ‘academie’ die verantwoordelijk is voor de professionele ontwikkeling van de eigen medewerkers. De Chief Learning Officer biedt de voormalige president van de corporate university van Motorola, Fred Harburg,  de gelegenheid om zijn mening over de corporate university te delen.

De belangrijkste wetenswaardigheden uit deze bijdrage zijn wat mij betreft:

  • Motorola is gestart met de corporate university omdat men vond dat men een verantwoordelijkheid had richting werknemers, waarvan een groot deel laaggeletterd was. Investeren in de ontwikkeling zou bijdragen aan een zinvolle levensinvulling.
  • Online leren is alomtegenwoordig. Je hoeft geen eigen aanbod te ontwikkelen voor de ontwikkeling van meer generieke kennis en vaardigheden. Het gevolg is dat corporate universities vaak over minder instructional designers beschikken dan vroeger. Ook hebben instructional designers vaak geen vaste contracten meer. Ze worden ingehuurd op het moment dat daar behoefte aan is.
  • Corporate universities waren vaak te sterk gericht op passieve vormen van leren. Ze waren aanbodgericht, waarbij opleiden een doel op zich was.
  • Op dit moment is er onvoldoende aandacht voor de de waardering van mensen als het belangrijkste onderdeel van een onderneming. Investeren in de voortdurende groei van werknemers is van groot belang, ook voor de samenleving als geheel.
  • Corporate universities moeten verbonden zijn met de organisatiestrategie en hebben tot doel de betrokkenheid van werknemers te vergroten. De meest getalenteerde werknemers zoeken het meest actief naar kansen om te groeien. Vinden ze die niet binnen de organisatie, dan gaan zij elders op zoek.

“You might call these the two pistons of the engines of the corporate university — the notion of strategic capability development and a tie to the business and customer on one hand, and the cultivation and engagement and full appetite and contribution of the employee in a way that’s satisfying to them and helps the organization flourish.”

  • Online leren heeft grote voordelen. Maar volgens Harburg gebeuren er speciale dingen als je mensen met elkaar in een ruimte zet. Online leren is volgens hem geen vervanger van face-to-face leren. Daarbij leren we in veel verschillende ruimtes. Het idee van de traditionele ‘brick-and-mortar’ universiteit is verouderd. Er zal vooral sprake zijn van een mix tussen online en face-to-face.
  • Technologie is vaak op een beschamende manier ingezet als het gaat om leren. De menselijke factor is vaak over het hoofdgezien, als het gaan om de inzet van technologie voor leren en ontwikkelen. Technologie moet meer worden gebruikt om de sociale component van leren te versterken.

We overpromise and underdeliver when it comes to technology in that we don’t understand the implications of what it will do.

Het valt me op dat Fred Harburg niet expliciet in gaat op het faciliteren van meer informele vormen van leren en werkplek leren.

Hij benadrukt m.i. terecht dat corporate universities ook in de toekomst belangrijk kunnen zijn, maar dat de rol van corporate universities wel verandert. Ze ontwikkelen m.i. hooguit nog eigen aanbod voor specifieke leervragen. Verder zullen corporate universities minder gericht zijn op het ontwikkelen van aanbod, maar meer gericht zijn op het articuleren van vragen.

Corporate universities zullen zich meer bezighouden met het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën en met het adviseren over leertrajecten die uit een mix aan leeractiviteiten zullen bestaan (inclusief werkplek leren, performance support, coaching en reflectie).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord