Herman’s Restaurant School en passion-based learning (#in #hrs)

In een recente tweet legt Niels Maes (@NielsM1978) een verband tussen mijn blogpost "Wat het onderwijs kan leren van Herman's Restaurant School" en Vive la Révolution! van student Lotte Rensen.

Lotte beschrijft hierin de negen principes van "Passion-Based Learning". Ook Guido Crolla (aka @Denkbeeldhouwer) is benieuwd naar mijn opvattingen over it verband. Bij dezen.

Volgens Lotte is Passion-Based Learning is een leermethode die uit gaat van de intrinsieke motivatie van de student. Aandacht voor de inividu en autonome groei staan centraal. De negen uitgangspunten zijn:

 1. Geef studenten de kans om hun stem te laten horen. Studenten moeten niet alleen het nut zien om succesvol te zijn op school. Zij moeten ook de relevantie zien van het leren voor de tijd, na de schoolloopbaan. In Guidelines of Passion-Based Learning wordt hierbij ook de nadruk gelegd onderwijs dat niet uit gaat van vaste standaarden.
  In Herman's Restaurant School wordt ook de nadruk gelegd op betekenisvolle leersituaties. De jongeren leren vooral om een baan als kok of gastheer/vrouw te krijgen. Wel gaat dit initiatief uit van bepaalde standaarden, en werd ook een standaard aanpak gehanteerd.
 2. De relevantie van het leren voor het leven buiten school moet duidelijk zijn voor de student.
  Zie het vorige punt. Dit komt heel nadrukkelijk in Herman's Restaurant School aan de orde.
 3. Integreer passie binnen het systeem. Zowel docenten als lerenden zouden hun passie kwijt moeten kunnen in het onderwijs. Een ver doorgeslagen standaardisering, met gebrek aan autonomie, ontneemt betrokkenen hun passie.
  In Herman's Restaurant School is duidelijk ruimte voor passie. De betrokken docenten hebben duidelijk passie voor hun vak, en stralen dat ook uit. Deze functie van rolmodel, in combinatie met een motiverend perspectief, bevordert de intrinsieke motivatie van lerenden. Dit is wat Dan Pink met 'mastery' bedoeld.
 4. Maak gebruik van het ‘Schoolwide Enrichment Model’. Daarbij wordt vooral gekeken naar de kracht van lerenden, en op inspirerende rolmodellen.
  Dit uitgangspunt komt zeer nadrukkelijk naar voren in Herman's Restaurant School. Lees bijvoorbeeld mijn vierde conclusie over dit programma.
 5. Digitale media spelen een belangrijke rol, onder andere voor netwerkvorming met professionals.
  Opvallend genoeg speelt dit uitgangspunt in Herman's Restaurant School geen rol. Ik kan me niet herinneren dat ik de jongeren met ICT aan de slag heb gezien.
 6. Maak gebruik van de wijsheid van jouw 'peers'. Lotte vertaalt dit met: "Leer van het ‘kennen en kunnen’ van de mensen om je heen". Sociale media worden hier ook bij ingezet voor 'netwerk leren'.
  In Herman's Restaurant School leren de jongeren ook van elkaar, maar vooral van professionals om hen heen. Sociale media zijn, voor zover ik kan beoordelen, niet gebruikt.
 7. Word digitale burgers. Vorm een digitale gemeenschap.
  Het zal inmiddels duidelijk zijn dan Herman den Blijker in zijn project hier geen aandacht aan heeft geschonken (voor zover ik heb kunnen waarnemen).
 8. Passie is besmettelijk.
  Ik heb al aangegeven dat de lerenden in Herman's Restaurant School ook omringd werden door gepassioneerde specialisten.
 9. Maak verbinding met ouders.
  Dit uitgangspunt is vooral relevant voor onderwijs aan minderjarigen. Maar als je het verbreedt naar het 'thuisfront' (zoals Lotte Rensen doet), dan zie je ook dit uitgangspunt in Herman's Restaurant School terug. Onder andere door jongeren te laten koken voor het thuisfront, en het thuisfront uit te nodigen voor de afsluiting. De trots van persoonlijke omgeving voor de jongeren neemt toe, wat alweer bevorderend werkt voor de motivatie.

Al met al is het initiatief van Herman den Blijker volgens mij grotendeels gebaseerd op uitgangspunten van passion-based learning. Alleen daar waar deze visie op leren het belang van nieuwe technologie voor netwerk leren benadrukt, zie ik geen relatie met Herman's Restaurant School. Binnen het horecaonderwijs heeft men overigens wel een lange traditie op het gebied van ICT in het onderwijs.

Lees ook Passion-based learning in the 21st century: An interview with Sheryl Nussbaum-Beach.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *