Heroverweging van het onderwijs als gevolg van digitalisering

Karen MacGregor doet verslag van het UN Higher Education Sustainability Initiative (HESI) Global Forum dat in juli plaatsvond. Daar stelde professor Tshilidzi Marwala, rector van de United Nations University, onder meer dat digitalisering en toenemende mondiale ongelijkheid zou moeten leiden tot een “fundamentele heroverweging” van het (hoger) onderwijs.

Volgens Marwala zou deze heroverweging zich moet richten op het realiseren van de UN 2030 Agenda, de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), en de uitdagingen en kansen die digitalisering en AI met zich meebrengen. Hij onderscheidde vijf aspecten van deze heroverweging.

Onderwijs verandert als gevolg van digitalisering. Met aandacht voor toegankelijkheid van het onderwijs (arm en rijk).
DALL-E: Onderwijs verandert als gevolg van digitalisering. Met aandacht voor toegankelijkheid van het onderwijs (arm en rijk).
  1. Volgens Marwala moeten onderwijsinstellingen zich aanpassen aan digitalisering en AI, om lerenden voor te bereiden op een door AI gedreven wereld. Daarbij pleitte hij voor het meer toegankelijk maken van digitale middelen om de SDG’s te helpen
  2. Het onderwijs zou meer nadruk moeten leggen op kritisch denken en leren in het digitale tijdperk. Niet alle docenten zijn volgens de spreker echter klaar voor deze verschuiving, zowel in het mondiale Zuiden als Noorden.
  3. AI kan leerervaringen “revolutionair veranderen”  door onderwijs te personaliseren en adaptieve feedback te geven. Dit zou aansluiten bij de diversiteit van leerstijlen en behoeften (Marwala heeft overigens geen onderwijskundige achtergrond, anders had hij niet naar de mythe van leerstijlen verwezen).
  4. Ethische en juridische kwesties rond AI moeten onderkend worden, inclusief aspecten als transparantie, eerlijkheid, privacy en gegevensbeveiliging. Marwala benadrukte ook de noodzaak voor universiteiten om sterke ethische richtlijnen en regelgeving te ontwikkelen voor het gebruik van AI.
  5. De toegankelijkheid van AI vormt volgens hem ook een uitdaging, met digitale scheidslijnen tussen het mondiale Noorden en Zuiden. Onderwijsinstellingen moeten ertoe bijdragen om deze kloof te dichten en toegang tot technologische bronnen en training ten aanzien van digitale vaardigheden te waarborgen.

Marwala verwees daarbij ook naar het Global Digital Compact, een voorstel van VN-secretaris-generaal António Guterres, dat moet helpen de uitdagingen en kansen van de “digitale revolutie” aan te pakken.

De United Nations University speelt volgens Marwala een rol in het bevorderen van educatieve debatten, het mobiliseren van inspanningen voor onderwijs voor duurzame ontwikkeling, en het ontwikkelen van kennis voor het informeren van beleidsmakers en het aanpakken van prioritaire VN-kwesties. Het instituut heeft ook een SDG University Platform opgericht, een netwerk van universiteiten gericht op het integreren van duurzame ontwikkeling in postdoctorale curricula, en het bevorderen van samenwerking op het gebied van onderzoek.

MacGregor doet ook verslag van een bijdrage van Stefania Giannini van UNESCO, die het belang benadrukt van onderwijsinstellingen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen. UNESCO streeft nog steeds naar universele toegang tot kwalitatief hoogwaardig, rechtvaardig en inclusief hoger onderwijs. Giannini weest daarbij op het feit dat steeds meer vrouwen zich inschrijven voor hoger onderwijs. Tegelijkertijd zijn er nog steeds aanzienlijke discrepanties en ongelijkheden, vooral in Sub-Sahara Afrika. Giannini ging ook in op het belang van mobiliteit en vrije circulatie van studenten en onderzoekers om de kernmissie van universiteiten te vervullen. Volgen haar zouden veel meer landen de  UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education moeten ratificeren. Daarmee zou een wereldwijd Erasmus+ programma gerealiseerd kunnen worden. Deze overeenkomst biedt een kader voor de erkenning van kwalificaties over de grenzen heen, op een eerlijke, transparante en gestandaardiseerde manier.

Het HESI, opgericht in 2012, bevordert samenwerking tussen de VN, universiteiten en beleidsmakers, met als doel de rol van het (hoger) onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling te versterken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.