Het verschil tussen games en gamification

Gamification is wat mij betreft breder binnen leersituaties in te zetten dan games. Het is dan ook belangrijk helder af te bakenen wat we met beide begrippen bedoelen. En dat is precies wat Frank Catalano doet.

Games kunnen prima worden ingezet, bijvoorbeeld om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen (zoals samenwerken). Veel games zijn echter niet speciaal voor leerdoeleinden ontwikkeld, en kunnen daardoor ook afleiden. Speciaal ontwikkelde educatieve (‘serious’) games zijn vaak kostbaar.

Het is echter ook mogelijk om ‘gamification’ toe te passen bij technology enhanced learning. Bij gamification pas je game-elementen en mechanismes toe op situaties en producten die niet ontwikkeld zijn om mee te spelen. Deze elementen en mechanismes hebben dan betrekking op beloningen, herkenningen en motivatie. Systemen van badges (bijvoorbeeld bij de Khan Academy) zijn daar voorbeelden van.

Volgens Catalano moet je er wel voor zorgen dat deze elementen er toe bijdragen dat lerenden zich bekwaam voelen, dat zij controle hebben over het leren, en dat uitkomsten er toe doen. Is dat niet het geval, dan kan gamification averrechts werken. Gamification is technisch en financieel echter wel laagdrempeliger dan geavanceerde games en simulaties (je hebt ook eenvoudige, goedkope, games).

Simulaties worden in Catalano’s bijdrage omschreven als re-creaties van systemen. Het realistische karakter wordt benadrukt. Bij games is, net als bij simulaties, sprake van werken met een bepaalde regelset. Anders dan bij simulaties ligt bij games de nadruk op spelen en winnen. Educatieve games integreren leerstof in game-ervaringen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

5 reacties

 1. Interessant bericht Wilfred. Ik heb net een systeem gebouwd waarmee leerlingen een battle kunnen doen. Ze ontvangen een aantal keer per dag een bericht met een vraag. Elke vraag levert LearningPoints op, die gelijk zichtbaar worden in een ranking. Docenten kunnen met behulp van Excel uitgebreid en gedetailleerd de prestaties van hun leerlingen bekijken.

  In mijn beleving, afgaande op jouw bericht, gaat het hier om gamification. Je zou dit systeem niet zo snel als een game beschouwen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat betekenen voor de prestaties van de leerlingen. Waarschijnlijk vinden ze het leuk om hoog in de ranking te staan, maar wat zal het betekenen voor degene die onder aan de lijst staat?

  Ik zal je op de hoogte houden.

 2. Hoi Serge,

  Idd wat mij betreft een voorbeeld van gamification. Ben benieuwd naar je ervaringen.

 3. Je zou een ranking-systeem kunnen hanteren op basis van vooruitgang op individuele basis, dus de hoogst gerankte leerling is de leerling die het meeste progressie heeft gemaakt t.o.v. diens vorige score. Is wellicht motiverender omdat de achterblijver met wat extra inzet gemakkelijker kan stijgen in de ranking. Beetje het idee van spelen met een ‘handicap’.

 4. Zeker Erno, daar ben ik over aan het denken. Ik heb echter een lastigheid met de hoeveelheid te beantwoorden vragen. Als iemand goed scoort met een paar vragen kan het lonen, om minder vragen te beantwoorden. Dat zou dan in de formule moeten worden meegenomen. Het wordt al snel een behoorlijk complexe en (voor de deelnemers) ondoorzichtige formule.

  Verder zou ik wel willen onderzoeken of de negatieve prikkel (onder aan de lijst staan) een motiverende werking kan hebben. Uiteraard is dit bij kwetsbare leerlingen een gevaar. Daar moet de docent die deze tool inzet oog voor hebben.

 5. Wij hebben vorig jaar een kennisbattle gebouwd in opdracht van Blackberry. Groot, groot succes. Bij de pilot deden 120 mensen mee. Zij speelden 19500 kennisbattles in drie weken tijd (ja je leest het goed). Alle kennis en vaardigheidsdoelstellingen werden ruim gehaald en , by the way, de verkoop steeg in die periode met 50%. Alle andere projecten daarna lieten hetzelfde beeld zien. Niet voor niets vorig jaar de Sun accent prijs gewonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *