Hoe chatbots het onderwijs kunnen versterken #OEB16

Chatbots zijn een toepassing van kunstmatige intelligentie, die conversaties binnen het onderwijs kunnen helpen versterken. Er is echter nog een behoorlijk lange weg te gaan, voordat deze ontwikkeling echt zal worden toegepast binnen het onderwijs.

Alexander Weidauer van LastMile uit Berlijn verzorgde een bijdrage over de toepassing van chatbots binnen het onderwijs. Chatbots zijn een vorm van kunstmatige intelligentie. Het is een combinatie van ‘natural learning’ en ‘machine learning’. Je praat tegen een computer, de computer analyseert wat je zegt en reageert. Deze systemen kunnen werken in combinatie met diverse platforms zoals Skype of Slack. Het gaat om de conversatie die mogelijk wordt gemaakt.

Op dit moment is er best wel een hype gaande op dit terrein. Dat komt volgens Weidenauer vanwege

  • het gebruikersgemak (zeer toegankelijk, gericht op self service),
  • de mate van personalisering; je kunt bots er aan herinneren dat je vegetariër bent als je recepten zoekt; een issue hierbij is vertrouwen -belazert de bot je niet?,
  • en samenwerking (groepsconversatie, suggesties krijgen van de bot in een groep).

Non-experts maken hierdoor gebruik van expert-software.

Alexander Weidauer denkt dat chatbots de eerste conversatie software is waar een grote groep gebruikers kennis mee maakt. De potentie is ervan groter dan van social media. Je kunt bijvoorbeeld meteen aansluiten bij de grote groep gebruikers van Facebook Messenger.

Op dit moment is de waarde vooral als persoonlijke assistent (bijv. bezorg mijn vriendin een boeket bloemen) en als productiviteitsverbeteraar (commando’s snel uitvoeren).

Alexander Weidauer gaf een aantal voorbeelden. Zoals x.ai die je helpt bij het plannen van overlegmomenten. Werkt alleen in het Engels. Statsbot kan helpen statistieken in conversaties te betrekken.

Je moet vaak wel zorgvuldig zijn in je taalgebruik. Anders werken deze bots niet goed. Veel van die chatbots hebben echter nog een lange ontwikkelweg te gaan.

Aangezien conversaties binnen het onderwijs van groot belang zijn, zullen chatbots hier ook een belangrijke rol spelen. Deze zijn ook sterk in ontwikkeling. DuoLingo heeft een bot die je kunt gebruiken bij het leren van taal. Je stelt vragen aan een bot, en op basis van de vraag krijg je een antwoord waaruit blijkt of de bot jouw heeft begrepen. Meet Nudge is een toepassing die jou helpt gezonder te eten. Dus: gericht op gedragsverandering. De robot als onderwijsassistent is ook een mooi voorbeeld.

Weidauer is ook ingegaan op uitdagingen. Het grootste probleem volgens hem is dat mensen niet zeggen wat ze willen. Je moet vaak complexe vragen stellen. Vragen die mensen echt stellen, worden niet begrepen.

Mensen nemen ook aan dat bots de context van je vraag begrijpen. Ze laten daarom de context weg (heb ik toch al gezegd). Ook dat leidt tot verkeerde antwoorden.

Wat dus nodig is, is dat menselijke conversaties worden gevoerd. Dus dat een bot bijvoorbeeld aanvullende vragen stelt om achter de context te komen. Ook zouden bots de geschiedenis van de conversatie moeten onthouden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *