Hoe een onderwijsinstelling het eigen leermanagementsysteem gebruikt voor professionalisering van medewerkers

Onderwijsinstellingen gebruiken een leermanagementsysteem voor het versterken van klassikaal onderwijs, voor het faciliteren van blended learning en ook voor het aanbieden van volledig online leren. Willem van Dinther laat zien hoe je het LMS ook kunt gebruiken voor een academie per team van het Summa College.

Enkele weken geleden heeft Willem mij over dit initiatief verteld. Hij heeft er nu ook zelf over geschreven.

Summa College heeft in hun LMS, ItsLearning, voor elk team een Summa Academie ingericht. Hierin is een leertraject “Digitaal vaardig voor nieuw onderwijs” ontwikkeld. Medewerkers schatten hun digitale vaardigheden via een scan in. Vervolgens kunnen zij verschillende modules op verschillende niveaus en en rond diverse thema’s volgen. De teamleider coacht de teamleden. Een i-coach en onderwijskundigen ondersteunen de teamleider als vakdocent. Dit aanbod wordt uitgebreid met workshops en modules rond blended learning en ‘digitale didactiek’.

Een bijkomend effect is ook dat docenten het LMS vanuit het perspectief van een lerende leren kennen. Het blijkt ook een relatief goedkope manier van professionaliseren te zijn.

Binnen deze academie gebruikt het Summa College ingekochte content (via LTI geïntegreerd) en zelf ontwikkelde modules die in Xerte zijn gemaakt.

De uitkomsten van de Digiscan worden gebruikt voor ontwikkelgesprekken. Verder gebruiken zij een learning record store naast het LMS voor het vastleggen van resultaten.

Willem gaat in zijn bijdrage uitgebreider in op de realisatie (inclusief technische hobbels) en schrijft dat de eerste resultaten veelbelovend zijn.

Mijn commentaar

Dit is een mooi initiatief. Inderdaad: als een LMS goed genoeg is voor lerenden, dan is het ook goed voor medewerkers. Summa College is niet de eerste onderwijsinstelling die het eigen LMS gebruikt voor professionalisering van de eigen medewerkers. Bij de Open Universiteit wordt het LMS hier bijvoorbeeld ook voor ingezet.

De teamgerichte inrichting is m.i. wel speciaal.  Medewerkers zouden dankzij het teamgerichte karakter van de aanpak weleens meer eigenaarschap kunnen ervaren dan bij een organisatiebrede academie. Daarnaast probeert de Summa Academie aan te sluiten bij de leerbehoeften van individuele medewerkers (niet elke medewerker heeft dezelfde leervragen).

De combinatie tussen formeel leren en coaching is ook sterk. Ondersteuning door i-coaches zorgt er voor dat het geleerde beter beklijft. Een performance support systeem zou ook nog toegevoegde waarde kunnen hebben. De koppeling met ontwikkelgesprekken is ook belangrijk. Professionalisering wordt daardoor minder vrijblijvend. Je kunt professionalisering ook gericht verbinden met doelen die je als individu, team en organisatie wilt bereiken.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *