Hoe je de plank mis kunt slaan met ICT in het onderwijs

Soms gaan je tenen spontaan krommen als je een artikel leest over technology enhanced learning. Ik had dat vanochtend toen ik het artikel It Is Shockingly Easy to Cheat San Diego Unified’s Online Courses las.

Dit artikel gaat over het schooldistrict van San Diego waar leerlingen cursussen, waar zij aanvankelijk voor zijn gezakt, online kunnen over doen. Een aantal zaken gaat hier mis, zoals:

  • Leerlingen kunnen toetsen ook thuis maken. Zij worden daarbij niet geobserveerd (wat via online proctoring mogelijk is). De leerlingen zoeken de antwoorden op en slagen voor de toets. Als dit formatieve toetsen zouden zijn, zou het probleem minder groot zijn. Het zoeken van juiste antwoorden is dan in feite de leeractiviteit.
  • Leerlingen vullen fantasiewoorden in en kunnen naar een volgende opdracht gaan. Dit is een schoolvoorbeeld van slechte educatieve software.
  • Leerlingen maken een toets om de voorkennis te inventariseren. De antwoorden nemen zij van anderen over. Daardoor lijkt het alsof zij over veel voorkennis beschikken. De educatieve software gaat daar in elk geval van uit.
  • De leerlingen leren individueel, zonder veel interactie met docenten en andere lerenden. Mede hierdoor raffelen zij toetsen af, en zijn zij amper gemotiveerd om te leren.
  • Leerlingen laten andere leerlingen tegen betaling in hun plaats toetsen maken.
  • Leerlingen zetten instructies aan, met het geluid stil. Via een ander scherm bekijken zij ondertussen een film via Netflix. Het systeem denkt dat de leerlingen de instructies bestuderen, maar dat is dus niet zo.
  • Studenten worden niet tussentijds aangesproken als zij voortgangstoetsen niet serieus maken. Bij de afsluitende toets is het dan te laat. Bij een tweede kans-cursus is dat extra problematisch.
  • Leerlingen moeten een hele cursus volgen, ook al hebben zij moeite met enkele specifieke onderdelen.
  • Docenten zijn niet voorbereid op les geven binnen online cursussen.
  • De suggestie wordt gewekt dat schoolleiders het belangrijker vinden dat de slagingspercentages hoog zijn dan dat leerlingen daadwerkelijk iets leren.

Hier word je best treurig van.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: