Hoe kun je lerenden online erbij betrekken? #oeb23

Mijn laatste OEB-sessie van 2023 ging over het opbouwen van een leergemeenschap onder lerenden waarbij de kloof tussen online en on-campus lerenden overbrugd kan worden.

A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.
DALL-E: A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.

De eerste sprekers gingen in op hoe je isolatie van studenten die online deelnemen kunt bestrijden. De betreffende universiteit had een sterke campuscultuur, die ook bijdroeg aan weinig uitval. De universiteit is echter ook online programma’s gaan aanbieden. Deze lerenden beschikten dus niet over dezelfde services en faciliteiten.

Ze hanteren een visie van ‘humanistic design’ (head, heart, hands). Het ‘hart’ heeft dan betrekking op de community. En dat is een lastige, stelde men. Mensen vergeten niets als sprake is van emotionele ervaringen. Hoe creëer je dat online? Hoe bevorder je ‘belonging’, de institutionele identiteit, het contact met peers en docenten en hoe ga je met de cultureel-historische context op. Daarbij kun je leren van ‘design anthropology’, een aanpak die wat weg heeft van design thinking. Je start met etnografisch onderzoek (bijvoorbeeld via interviews), je definieert stakeholders (wat zijn hun doelen, etc), je start een proces van probleem oplossen (o.a. via een student journey) en wat zijn mogelijke oplossingen (o.a. rol technologie).

Uit interviews bleek bijvoorbeeld dat studenten niet weten welke technologie voor welke doelen wordt gebruikt. Of dat aanwezigheid voor betrokkenen juist een belangrijke motiverende factor is om te leren. Lerenden bleken ook allerlei tools te gebruiken voor leren, niet alleen tools van de instelling. Je hebt ook een LMS nodig dat in staat is om communityvorming te bevorderen. Denk ook na of je in regio’s groepjes lerenden bij elkaar kunt brengen. Ook moet je bij lerenden benadrukken waarom het belangrijk is om aan online communityactiviteiten deel te nemen.

De derde spreekster ging in op social annotation als aanpak om lerenden bij het onderwijs te betrekken. Via social annotation werken lerenden ook aan belangrijke bekwaamheden. Bij social annotation lezen lerenden samen en kunnen zij daarbij opmerkingen plaatsen.

Jongeren lezen vaak minder dan vroeger (althans de artikelen die worden aangeboden). Lerenden vinden het bestuderen van academische teksten ook complex. De groep lerenden is ook erg divers, met wisselende taalniveaus. Feedback Fruits -geïntegreerd binnen Canvas- is gebruikt om artikelen op een meer actieve manier te bestuderen (o.a. via gesloten en open vragen beantwoorden en opmerkingen plaatsen). Eventueel kunnen studenten ook anoniem reageren (afhankelijk van het onderwerp). De leeractiviteit was niet verplicht. Docenten hebben o.a. verteld waarom deze leeractiviteit belangrijk is, en vooral in het begin lerenden ondersteund. Heldere verwachtingen formuleren is onder meer van belang. Onderzoek laat ook zien dat deze manier van leren bijdraagt aan kennisconstructie. Docenten krijgen beter zicht op de voortgang van lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *