Hoe kun je verbondenheid bevorderen in een geïsoleerde werk- en leeromgeving?

Mede dankzij Covid-19 ontmoeten werknemers elkaar in veel mindere mate fysiek. Het is te verwachten dat dit in de toekomst veel vaker dan voor de pandemie praktijk zal zijn (maar minder dan nu het geval is). Dit kan ten koste gaan van verbondenheid. Adam Smiley Poswolsky beschrijft waarom verbondenheid belangrijk is, en hoe je verbondenheid kunt bevorderen in een omgeving waarin werknemers relatief geïsoleerd werken. Zijn deze tips ook relevant voor leeromgevingen?

Smiley Poswolsky opent zijn bijdrage met conclusies uit onderzoeken waaruit blijkt hoe belangrijk verbondenheid is. Bijvoorbeeld:

  • Een gevoel van niet-verbonden zijn is één van de belangrijkste redenen waarom werknemers op eigen verzoek ontslag nemen.
  • Eenzame collega’s verlaten de organisatie vaker, produceren minder, verzuimen vaker en leveren minder kwalitatief goed werk.
  • Eenzame collega’s kosten bedrijven veel geld, werknemers die zich verbonden voelen besparen bedrijven veel geld.
  • Het opbouwen van goede relaties met collega’s is voor veel werknemers de belangrijkste factor bij het bepalen van tevredenheid met het werk.
  • Werknemers zonder een ‘best friend’ op het werk zijn veel minder betrokken dan werknemers met een ‘best friend’.

Verbondenheid wordt ook op het gebied van leren, opleiden en onderwijs gezien als een belangrijke beïnvloedende factor (pdf) op het het welbevinden en de leerprestaties van lerenden.

Deze verbondenheid ontstaat vaak dankzij spontane ontmoetingen, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat of op de gang. Hoe kun je verbondenheid bevorderen als we elkaar veel minder vaak fysiek ontmoeten? Adam Smiley Poswolsky formuleert vier tips.

Maak van de verbinding met de werkplek een ritueel

Met andere woorden: besteed bewust aandacht aan het bevorderen van verbondenheid. Drie zaken zijn daarbij van belang: positiviteit (mensen voelen zich tevreden), openheid (mensen voelen zich veilig) en consistentie (mensen voelen zich gezien).
Positiviteit bevorder je door het creëren van vaste verbindingsrituelen waarbij je voortdurend lof en waardering krijgt. Bijvoorbeeld door elke vrijdag een werknemer een persoonlijk verhaal te laten vertellen en daarover te converseren. Onderzoek laat zien dat open delen en het vertellen van verhalen nieuwsgierigheid en mededogen stimuleert, en saamhorigheid bevordert. In het kader van onderwijs kun je bijvoorbeeld ook denken aan het hanteren van principes van positive behaviour support waarbij je lerenden op een positieve manier benadert en zo helpt een positief klimaat op school te creëren.

Maak het gemakkelijker om ondersteuning te vragen

Bevorder dat werknemers vragen stellen. Organiseer bijvoorbeeld elk kwartaal een live online sessie waarin groepjes werknemers delen waar zij mee worstelen. Dat kan van alles zijn. De rest van de groep biedt ideeën, contacten en middelen om de vragen te ondersteunen. Houd de vragen in een online spreadsheet bij en gebruik bijvoorbeeld een WhatsApp-groep om deelnemers tussen de live online sessies door met elkaar contact te laten houden.
Deze aanpak kun je zonder meer binnen leeromgevingen toepassen.

Maak de inwerkperiode meer ervaringsgericht

Tijdens de pandemie zijn veel werknemers met een nieuwe baan begonnen en is menig lerende met een nieuwe opleiding gestart. Zij hebben weinig collega’s of collega-lerenden in levende lijve ontmoet. Juist die beginperiode is belangrijk voor het aangaan van relaties. Organiseer daarom een virtueel introductieprogramma met oefeningen die bedoeld zijn om ervaringen op te doen. Eén zo’n oefening is de Raad van Advies. Eén deelnemer deelt de meest brandende vraag. De andere deelnemers geven advies en bieden inzichten en steun. De groep nieuwelingen ervaart de psychologische veiligheid van een veilige omgeving waarin je fouten toe kunt geven, vragen kunt stellen en nieuwe dingen mag proberen. De wederzijdse steun bevordert verbindingen.
Ook deze aanpak kun je zonder meer binnen leeromgevingen toepassen.

Geef werknemers en lerenden de gelegenheid zichzelf op te laden

Volgens de auteur is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan gezondheid en welzijn. Bijvoorbeeld door tijd vrij te maken voor vernieuwing en door middel van “werkvrije uren” zodat werknemers zich kunnen opladen door meer tijd door te brengen met familie en vrienden. Gevoelens van eenzaamheid verminderen daardoor.
Gebruik ook meer telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken, bijvoorbeeld door “bel een vriend”-pauzes waarin werknemers een vriend of een belangrijk persoon in hun leven bellen of waarmee zij samen een wandeling maken. Elke 90 minuten pauzeren bevordert gezondheid, welzijn, creatief denken en meer focus (laat onderzoek zien). Start live online sessies bijvoorbeeld met oefeningen zoals een interactieve ‘ijsbreker’ of spel.
Ook binnen leeromgevingen is het belangrijk om ruimte te creëren voor informele gesprekken en rust. Dit is in het belang van docenten en lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.