Hulpmiddel bij het evalueren en selecteren van leertechnologie

Volgens de International Society for Technology in Education (ISTE) beschikken we vandaag de dag over een enorme hoeveelheid edtech-producten. Het ontbreekt echter aan een duidelijke methode om de kwaliteit of effectiviteit van deze producten te bepalen. Zij hebben daarom de Teacher Ready Evaluation Tool ontwikkeld. In EdSurge besteden zij hier aandacht aan, onder meer met behulp van een infographic.

Teacher Ready Framework and Evaluation Tool Infographic
Teacher Ready Framework and Evaluation Tool

De Teacher Ready Evaluation Tool biedt een gestandaardiseerde manier om de bruikbaarheid van edtech-producten te beoordelen. Deze tool, gebaseerd op uitgebreid gebruikersonderzoek en pilots, helpt volgens ISTE onderwijsprofessionals om betrouwbare en hoogwaardige oplossingen te kiezen die leiden tot de beste onderwijs- en leerervaringen.

Onderzoeksactiviteiten bestonden uit:

1. Literatuuronderzoek. Een analyse van literatuur over de bruikbaarheid van edtech en gebruikerservaring.
2. Think-Aloud observaties. Docenten werden geobserveerd terwijl ze edtech-producten gebruikten die ze kenden en producten die nieuw voor hen waren.
3. Adviesgroep. Er is gebruik gemaakt van een groep van experts op het gebied van gebruikerservaring, leerontwerp, gelijkheid en rechtvaardigheid, en edtech-productevaluatie.
4. Pilots. Het framework werd meerdere keren getest met docenten, edtech-beslissers, professionele edtech-productbeoordelaars en productaanbieders.
5. Psychometrische analyse. Analyse van pilotdata en kwalitatieve feedback van zowel praktijkmensen als productaanbieders.

De Teacher Ready Evaluation Tool richt zich op vijf dimensies van bruikbaarheid:

1. Gebruikersinterface en gebruiksgemak.
Deze dimensie heeft betrekking op hoe de interface en gebruikerservaring van het product docenten helpen om hun onderwijskundige doelen snel en betrouwbaar te bereiken. Het gaat om de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de technologie.
2. Learning design.
Hierbij wordt gekeken naar de kenmerken van het product die het ontwerpen en aanpassen van leeractiviteiten ondersteunen volgens op onderzoek gebaseerde best practices. Dit omvat onder andere de mogelijkheid om leereenheden aan te passen en af te stemmen op effectieve leerstrategieën. Je kunt daarbij m.i. kijken naar de vraag in welke mate de leertechnologie bewezen didactische principes mogelijk maakt.
3. Digitale didactiek.
Deze dimensie helpt bij het evalueren of het product is ontworpen om de ontwikkeling van digitale leer- en denkvaardigheden te bevorderen. Het richt zich op het ondersteunen van vaardigheden die essentieel zijn in het digitale tijdperk, zoals probleemoplossend denken, design thinking en samenwerking. Het valt me op dat de samenstellers niet kijken naar welke didactische aanpakken de leertechnologie faciliteert. Als het goed is, faciliteert leertechnologie meerdere didactische aanpakken, maar is de technologie niet didactisch ‘neutraal’.
4. Inclusiviteit.
Deze dimensie gebruik je bij het beoordelen hoe het product docenten helpt om leerervaringen te bieden die relevant zijn voor lerenden met diverse achtergronden en bekwaamheden. Het gaat hierbij vooral om toegankelijkheid.
5. Beoordeling en data.
Hierbij wordt gekeken naar hoe het product beoordelingen gebruikt om data te genereren die docenten inzicht geven in de kennis- en vaardigheidslacunes van lerenden. Het product moet ook specifieke, bruikbare en constructieve feedback aan lerenden bieden. Dit laatste is eigenlijk een didactisch principe (en onderdeel van de tweede dimensie).

Dit zijn bruikbare dimensies vanuit het perspectief van docenten, en deels ook vanuit het perspectief van lerenden. Daarnaast zul je leertechnologieën ook moeten beoordelen vanuit het perspectief van de IT- infrastructuur (integratie, standaarden, security, privacy, robuust, technisch betrouwbaar, etcetera).

De tool genereert volgens ISTE een score die een samenvatting geeft van de evaluatie van een product, gebaseerd op de gekozen indicatoren. Het is niet nodig om in te loggen om de tool te gebruiken, en de evaluaties kunnen in verschillende formaten worden geëxporteerd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *