ICT effectief inzetten in het onderwijs tijdens GildeLeert

Vandaag vond GildeLeert plaats. Tijdens deze bijeenkomst delen medewerkers kennis over innovatieprojecten die zij uitvoeren (Gilde Innoveert). Ik mocht als buitenstaander twee keer een workshop verzorgen over de effectieve inzet van ICT in het onderwijs.

Ik bevond me vandaag op vertrouwd terrein. Ik heb immers van 1 oktober 2006 – 1 maart 2011 bij Gilde Opleidingen gewerkt. Mijn oud-collega Marcel Spoler had mij gevraagd om in te gaan op de relatie tussen leertechnologie en didactiek.

Leertechnologie wordt namelijk niet altijd op een effectieve manier ingezet. Terwijl je ICT wel op een effectieve manier kunt inzetten als je aandacht besteedt aan de didactiek, als je rekening houdt met de context (o.a. domein en doelgroep) en als je de nodige aandacht besteedt aan de invoering.

Wat betreft didactiek verschillen de meningen echter ten aanzien van wat ‘effectief’ is. Ik kies daarom een pragmatische weg. Over welke principes is de onderwijskundige ‘goegemeente’ het wel eens? Kijk vervolgens hoe je ICT kunt inzetten om die principes te helpen realiseren.

Je moet daarbij niet alleen vanuit je didactiek naar technologie kijken, maar ook vanuit technologische mogelijkheden en beperkingen naar je didactiek. Bij ICT in het onderwijs gaat het om de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van deze twee. Dankzij ICT kun je ook manieren van leren vormgeven die zonder ICT niet of praktisch niet mogelijk zijn. Vanmiddag hebben een aantal deelnemers verschillende toepassingen genoemd (zoals simulaties of adaptieve rekenprogramma’s).

Voorbeelden van het effectief gebruiken van leertechnologie zijn dan:

  • Het gebruik van 360 graden video’s voor het introduceren van realistische problemen die vervolgens opgelost moeten worden.
  • Het gebruik van tools zoals Padlet of Kahoot om voorkennis te activeren.
  • Het gebruik van instructievideo’s voor modelling (voordoen) of uitleg (bijvoorbeeld via Screencast-o-Matic).
  • Het gebruik van podcasts als advanced organizer of voor het geven van gesproken feedback.
  • Het gebruik van interactieve content waarbij lerenden veel oefenen en kunnen checken of zij het geleerde hebben begrepen. Helaas is de kwaliteit van de feedback van deze content niet altijd heel goed.
  • Het gebruik van webinars als lerenden om wat voor redenen ook het lastig vinden om fysiek bij elkaar te komen. Je moet wel veel aandacht besteden aan de opzet van zo’n live online sessie.
  • Het gebruik van online video om lerenden te laten reflectievloggen (bijvoorbeeld aan de hand van reflectievragen).

Medewerkers van Gilde Opleidingen kunnen de meeste applicaties, die aan de orde zijn geweest, via een soort app-store gebruiken.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: