ICT niet de start van nieuw onderwijs

Veel artikelen over ICT en onderwijs beschouwen leertechnologie nog steeds als start of aanleiding voor innovaties in het onderwijs. Will Richardson maakt daar korte metten mee.

Journalisten en andere auteurs die over technology enhanced learning schrijven, zijn inderdaad vaak hardleers. Al vele decennia schrijven zij dat bepaalde leertechnologieën zullen leiden tot een revolutie in het onderwijs, terwijl nog nooit is aangetoond dat ICT op zich leidt tot transformatie op het gebied van leren, opleiden en onderwijs.

Het blijft daarom noodzakelijk daar tegen in te gaan. Dergelijke pleidooien leiden immers tot overspannen verwachtingen en teleurstellingen, en gaan op die manier ten koste van de acceptatie van leertechnologie die wel degelijk een bijdrage kan leveren aan meer effectief, efficiënt onderwijs, opleiden en leren.

Will Richardson fileert daarom maar weer eens een recent artikel over het gebruik van laptops of iPads voor individuele lerenden. Volgens Richardson zijn de claims in deze bijdrage helemaal geen illustraties van transformaties.

Verder bekritiseert Will de bewering dat ICT de betrokkenheid van lerenden zou vergroten. Volgens hem worden een gebrek aan engagement en motivatie vooral veroorzaakt door een gebrek aan relevantie en eigenaarschap met betrekking tot leren. Start dus met het meer betekenisvol maken van het onderwijs, als je het engagement van lerenden wilt vergroten, adviseert hij.

Ook verzet hij zich tot slot tegen het argument dat lerenden door ICT te gebruiken beter in staat zijn om zich aan te passen aan snelle veranderingen.

The only thing that can help them adequately “adjust to things changing rapidly” is a love of learning and a curious, creative, connected environment in which to learn. Technology can certainly help that, but it’s not the starting point for a different culture in the classroom.

Kwalitatief goed onderwijs dat jongeren voorbereidt op een toekomst waarin zij zich zullen moeten blijven ontwikkelen, maakt gebruik van leertechnologie. ICT faciliteert leren, kan leren helpen versnellen en maakt zelfs manieren van leren mogelijk die zonder ICT niet gerealiseerd kunnen worden (denk aan massive open online courses). Maar het beginpunt van innovatie ligt in maatschappelijke behoeftes, doelen en opvattingen over leren en educatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord