Implementatie en integratie van nieuwe leertechnologie #OEB17

Wat zijn geleerde lessen rond de implementatie van nieuwe leertechnologieën? Daar ging de een na laatste sessie van dag 1 van de Online Educa over.

Deze sessie ging eerst over de implementatie van een digitale assessment tool (Wiseflow):

 • Het systeem bevordert betere feedback.
 • Feedback wordt steeds belangrijker gevonden voor leren.
 • Studenten leveren opdrachten vaak nog op papier in. Feedback op papier is vaak niet te lezen.
 • Een deel van de docenten was zeer te spreken over een bestaand systeem en zagen het nieuwe systeem daarom niet zitten.
 • Ze moesten voor de derde keer veranderen. Dat werd als een forse belasting ervaren.
 • Het nieuwe systeem sloot goed aan op bestaande manieren van feedback geven (annoteren).
 • Je kunt geen specifieke feedback geven aan een klas, wel generieke feedback.
 • Docenten hoeven zich geen zorgen meer te maken over het opslaan van feedback.
 • Het systeem bevordert geen ander gedrag of werkroutines bijvoorbeeld het delen van annotaties met co-beoordelaars).

De tweede bijdrage ging over een big bang migratie naar een nieuw leermanagement systeem:

 • Men gebruikte Blackboard 16 jaar. Nu is dat Canvas.
 • Je moet heel vroeg beginnen met communiceren dat er iets gaat veranderen.
 • Zorg voor leidende principes voor het gebruik van een LMS.
 • Consulteer belanghebbenden over het programma van eisen. Zo’n 55% van de eisen was pedagogisch-didactisch van aard.
 • Benadruk dat het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
 • Gebruik een multimedia campagne. Houd de boodschap ‘light and nice’.
 • Manage de verwachtingen. Communiceer reëel en biedt ondersteuning.
 • Luister veel naar gebruikers. Identificeer op basis daarvan thema’s.
 • Gebruik programmateams en ‘kampioenen’ (goede en enthousiaste ervaringen).
 • Meet de resultaten. Laat het projectplan meetbare resultaten bevatten.
 • Gebruik ook de analytics van het LMS om te kijken naar de resultaten van de implementatie.
 • Dialoog en transparantie zijn cruciaal.
 • Veel docenten besloten cursussen opnieuw in te voeren en cursussen op een andere manier vorm te geven.
 • Identificeer de positieve kanten van de verandering en benadruk die.
 • Houd het eenvoudig.
 • Integratie van applicaties van derden viel mee omdat de applicaties die geïntegreerd moesten worden, nu via LTI geïntegreerd worden.
 • De rol van het senior management was ondersteunend. Zij hakten knopen door, indien nodig. Betrokkenheid van docenten wordt als belangrijker gevonden dan ‘leiderschap’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *