Impressie dag 1 Dé CvI Conferentie 2024 (Durf, Doe, Deel)

Durf, doe, deel. Het zou het motto kunnen zijn van een nieuw kabinet. Het is echter het motto van de conferentie die het Consortium voor Innovatie dit jaar in Noordwijkerhout organiseert. In deze blogpost vind je mijn impressie van dag 1.

Dé CVI Conferentie wordt georganiseerd door het Consortium voor Innovatie (CVI) voor de MBO sector. Vertegenwoordigers van mbo-instellingen, en onderwijspartners, delen hier kennis en ervaringen rond een breed scala aan onderwerpen. Bijna dertig instellingen verzorgen bijvoorbeeld tijdens zeven sessierondes in een eigen ruimte workshops. Daarnaast zijn er pre-conferenties, keynotes, MBO talks, een podcastplein en veel ruimte om collega’s uit het middelbaar beroepsonderwijs te ontmoeten.

Durf. Doe.Deel. CvI conferentie

Na de lunch startte het officiële programma gisteren met drie korte keynotes:

Jim Stolze (Aigency) – AI

Jim gaf in 18 minuten voorbeelden van AI rond ‘durf’, ‘doen’ en ‘deel’. Het is belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. En je hoeft niet meer te kunnen programmeren om AI te kunnen gebruiken. Belangrijk daarbij is het aangaan van een gesprek door te prompten. Volgens Stolze verbetert de productiviteit met een factor 4. Gebruik je menselijke brein dan om de output van generatieve AI te verbeteren. Copilot in Outlook vraagt bijvoorbeeld of je wilt weten wat je hebt gemist. En maakt samenvattingen van mails. Vrijgekomen tijd besteed je dan aan andere dingen.

Verder moet je bij generatieve AI ook durven gebruiken. En andere applicaties die je gewend bent. Bijvoorbeeld met Runway of Leonardo.ai. Software ontwikkelaars schrijven vaak 60% van de code met AI.

Tenslotte moet je ook je ervaringen met generatieve AI durven delen. Bijvoorbeeld met Udio een tekst van een website laten voorzingen.

Felienne Hermans (VU Amsterdam) – Programmeer-onderwijs en inclusie

Zij stond stil bij hoe we mensen leren programmeren en wat dat zegt over hoe we leren. De wereld is veranderd dankzij software. Iedereen moet volgens haar daarom leren programmeren. Je moet namelijk mee kunnen besluiten want software is overal. Maar we hebben toch ChatGPT?

Maar kijk eens naar het marathon-argument. Je kunt toch de bus nemen. Maar mensen vinden het leuk om een marathon te lopen en daar voor te trainen. Het feit dat een machine een probleem kan oplossen is niet relevant. Je haalt voldoening uit zelf doen. Het doel van programmeeronderwijs is ook weten wat programmeren is. Mensen veranderen in mensen die een beeld hebben wat programmeren is. Veel mensen, vooral jonge meiden, voelen zich als mannen die publiek zitten te breien. Als je weet wat programmeren is, weet je ook wat je op dit terrein niet weet. Je hebt voorkennis over programmeren nodig om te kunnen programmeren. Meiden hebben vaak een laag zelfvertrouwen als het gaat om programmeren. Daarom moeten we programmeeromgevingen hebben die omzichtig omgaan met foutmeldingen.

Als je informatica studeert leer je niet hoe mensen leren. Leren gaat stap voor stap. Dat moet ook in programmeertalen voorkomen. Daarom heeft zij de programmeertaal Hedy gemaakt. Met simpele programmeertalen krijg je ook veel minder vragen van lerenden. Jongens blijken vaak te willen proberen, vrouwen weten vaak liever wat te moeten doen. Handleidingen worden niet door jongens gebruikt, maar wel door meiden. Als je weet wat je wilt, dan kun je beter zelf leren. Weet je niet wat je wilt, dan is doceren effectief. Dus wil je meer inclusief zijn, dan zul je programmeeronderwijs anders moeten inrichten.

Lammert Kamphuis – Verslaafd aan ons eigen gelijk

Veel mensen zijn volgens Kamphuis vastgeroest aan hun eigen gelijk. We voelen ons lekkerder als we bevestigd worden in ons eigen gelijk. Als mensen iets zeggen waar je het niet mee eens bent, dan bevalt de boodschapper vaak niet. We zien die dingen die bevestigen wat we al vinden (confirmation bias). We selecteren onbewust die dingen die passen bij ons wereldbeeld. Onze opvattingen worden dan onze oogkleppen. We zien dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn (Anais Nin). Kamphuis illustreerde dat onder meer aan de hand van een jurk waarin mensen andere kleuren zien. Er is volgens hem sprake van affectieve polarisatie: minder begrip voor anders denkenden. Dat was in de jaren zeventig zo, en nu ook. Onder meer omdat sociale netwerken homogener worden. Filosoferen is een manier om met die paradoxen om te gaan. Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een ander manier te zien (Sophie Oluwole). Als je heel ergens overtuigd van bent, moet je eigenlijk eens het tegenovergestelde gaan denken. En dan op zoek gaan naar argumenten. Je moet met gedachten spelen zonder die te accepteren. Interessante gedachte. Maar leidt dit er niet ook toe dat we het goede moeten zoeken in massamoordenaars zoals Saddam Hoessein? Ik trek op een gegeven moment wel een lijn bij wat ik acceptabel vind aan bepaalde opvattingen. En, ja, soms is er gewoon sprake van een bepaald gelijk. Bijvoorbeeld omdat daar gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt.

I-coaches bij Graafschap College

Elroy Bazen en Luuk Heideman van Graafschap College verzorgden deze sessie. De i-coaches -werkzaam per sector, twee i-coaches voor grotere sectoren- richten zich op verbeteren van digitale vaardigheden, verrijken van onderwijs en verbinden (o.a. kennis delen). Zij laten docenten onder meer laagdrempelig kennis maken met applicaties. In eerste instantie wilde men docenten leren differentiëren met ICT. Maar de basis ontbrak. Daarom heeft men met de HAN een leerlijn ontwikkeld richting differentiëren met ICT. Kennis maken met applicaties is dan een eerste stap. De applicaties zijn onder meer Padlet, Mindmeister, Mentimeter, Forms en Canva. Koppeling van applicaties met onderwijstoepassingen is van belang. Men gebruikt een online omgeving in Xerte om kennis te maken met die applicaties. De leerlijn is in ontwikkeling. Werken met het LMS ten behoeve van differentiatie is dan een volgende stap. Deelname aan de leerlijn is vrijwillig. Verder is een stukje ‘verandermanagement’ erg belangrijk. Samenwerking met opleidingsmanagers is daarbij van belang. Je moet daarbij goed kijken naar de docenten waar je mee te maken hebt. Wat zijn hun vragen? Wat beperkt eventueel hun veranderbereidheid?

Verder heeft men een ontwikkelmeter gemaakt, naar aanleiding van de Monitor Leren Lesgeven met ICT (van Ixperium). Docenten vinden die te lang duren, en vinden deze te ingewikkeld. Daarom is een eenvoudiger middel gemaakt om een nulpunt te bepalen ten aanzien van digitale competenties van de docent (professioneel werken, evalueren en toetsen, digitaal lesmateriaal, studenten motiveren en betrekken, vergroten van digitale vaardigheden van studenten).  Binnen een groeimodel onderscheiden zij diverse niveaus, van beginner tot pionier. En hoe kom je van bijvoorbeeld de stap Ontdekker naar Toepasser? Daarvoor bevat de ontwikkelmeter ook adviezen. De docent is eigenaar van dit proces en gaat gesprek aan met de leidinggevende. Als i-coach heb je geen zicht in individuele scores. De i-coaches hebben alle sectorale managementteams hierin mee genomen.  Tijdens de sessie hebben zij deze ontwikkelmeter gedemonstreerd. Lees meer info over de i-coaches bij Graafschap College.

Hoe verandert AI de wereld en wat moet het onderwijs hiermee?

Tijdens deze sessie van Yuverta werd achtergrondinformatie gegeven over (generatieve) AI, ingegaan op een paar modellen van AI en op de gevolgen van AI voor het onderwijs. Yuverta heeft een designteam opgericht om te kijken naar de invloed van onder meer robotica binnen de groene sector. Welke onderdelen moeten in het onderwijs worden ingepast om studenten voor te bereiden op de toekomst? Aanvankelijk was dit team een roepende in de woestijn. Tot generatieve AI beschikbaar kwam.

Zij zijn toen gestart met A(I)wareness. Wat zijn bijvoorbeeld do’s en don’ts? Bijvoorbeeld persoonsgegevens plaatsen in ChatGPT. Realiseer je dat AI-toepassingen één ding goed kunnen. Vaak werken modellen die onder AI werken met elkaar samen (zoals computer vision, NLP en een GPT). Die modellen werden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Bijvoorbeeld afbeeldingen genereren, vreemde talen spreken. Hoe beter je een model traint, des te beter de resultaten.

Bij Yuverta gebruiken ze een Microsoft-licentie met Co-pilot (geïntegreerd in de zoekmachine). In de workshop werden ook Chat GPT 3.5, Bing Co-pilot en Google Gemini/ChatGPT 4.o met elkaar vergeleken.  Ze zijn bijvoorbeeld allemaal ethisch kwetsbaar en bevatten vooringenomenheden. Bij Microsoft heb je een verwerkersovereenkomst, bij ChatGPT niet. Denk echter niet dat je daarmee alle risico’s hebt afgedekt. Het risico op datalekken speelt m.i. namelijk bij alle toepassingen, afhankelijk van welke data je er in stopt. Verder moet je alles verifiëren wat generatieve AI maakt. Daar heb je kennis voor nodig. Ook kun je generatieve AI gebruiken om lesplannen te maken, rubrics, toetsvragen etc. Verder kun je documenten uploaden en gebruiken om er bijvoorbeeld een samenvatting van te maken. Of om op basis van een hoofdstuk tien verwerkingsvragen te maken. Hoe gaan we er in het onderwijs mee om? Negeren, verbieden, omzeilen, omarmen of omdenken? Negeren en verbieden zijn onmogelijk en onverstandig. Yuverta heeft ook AI Community, en is bezig met AI beleid te formuleren. Ook kijkt men nu naar de impact op onderwijs en op de sector waarvoor men opleidt.

De invloed van AI op flexibele leermiddelen

Hoe gebruik je AI om flexibele leermiddelen te vinden? Daarover ging deze sessie van Npuls, Consortium Beroepsonderwijs en Stichting Praktijkleren. Npuls wil bijdragen aan transformatie van leermaterialen. Studenten moeten optimaal profiteren van open ontwikkeld (met publieke middelen) en ingekochte leermaterialen. Ervaringen met onderwijs en open leermaterialen zouden beter betrokken moeten worden bij het ontwerpen van curricula. Open leermaterialen vind je via https://www.wikiwijs.nl/startpagina/mbo/. Die zouden binnen en buiten de onderwijssectoren toegankelijk gemaakt moeten worden.

Als het gaat om AI, kun je het in relatie tot digitale leermaterialen hebben over zaken als ethische aspecten en voor- en nadelen. Grote taalmodellen zijn op dit moment nog niet geschikt om kwalitatief goede open leermidddelen te genereren. Behalve als je door mensen gecureerde inhouden in een systeem stopt en de beschikbare AI-technologie gebruikt om binnen selecties open leermiddelen te genereren. Die content is bijvoorbeeld gecheckt op basis van kwalificatiedossiers. AI wordt dan ook gebruikt om open leermaterialen te verrijken, bijvoorbeeld met behulp van een quiz. Dat is voor een groot deel al gebeurd met bestaande leermaterialen. Je kunt informatie uit de open leermiddelen ook via prompts uit grote taalmodellen halen. Je weet echter niet of die output betrouwbaar is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *