Impressie dag drie Online Educa: over geleerde lessen met blended learning in Singapore, case-based learning met behulp van data, ervaringen met simultaan onderwijs en het herontwerp van universitair onderwijs als gevolg van COVID-19 #oeb20

Vandaag vindt dag drie van de Online Educa plaats. Hieronder vind je weer een impressie van een aantal heel verschillende sessies (wat betreft inhoud en vorm). Ik hoor je denken: er volgt toch nog het befaamde OEB Debat? Klopt. Van het Online Educa Debat maak ik vanavond een apart verslag.

Shaping the Future of Learning in Singapore: towards Blended Learning

De openingskeynote van vandaag werd verzorgd door Pak Tee Ng van het National Institute of Education, Nanyang Technological University uit Singapore. Hij is auteur van het boek “Learning from Singapore: The Power of Paradoxes”.
Volgens Ng biedt de coronapandemie, ondanks alle ellende, ook een kans voor onderwijsverandering. De opkomst van blended learning in Singapore is zo’n verandering. In Singapore kent men klassen van van 35 leerlingen. Van 1 april tot begin juni mochten alleen noodzakelijke diensten open zijn. Onderwijs vond in april online plaats. In mei was een maand vakantie. Daarna kon men in juni weer open gaan.

Een belangrijke les is volgens hem “timely change, timeless constants”.  Zij moeten samen gaan. Paradoxaal genoeg vereist het tijdig doorvoeren van veranderingen de moed om tijdloze constanten in stand te houden om onze identiteit en missie te behouden.

‘Timely change’ is tijdig reageren op veranderingen en voorop blijven lopen bij belangrijke ontwikkelingen. Docenten hebben tijdens ‘corona’ veel ervaring opgedaan met online leren. Wat kun je daarvan leren als het gaat om blended learning waarbij leren op school wordt gecombineerd met online leren? Docenten hebben bijvoorbeeld meer kennis ontwikkeld van tools. Wat kun je beter online doen, wat beter face-to-face? Hoe kan blended learning bijdragen aan een betere didactiek en betere resultaten? Blended learning stelt lerenden bijvoorbeeld in staat om buiten-curriculaire zaken te leren. Het gaat om het gebruik van tools om studenten te helpen.

Docenten vervullen bij blended learning een extra belangrijke rol. Vergelijk het met een pizza bereid in een magnetron of een pizza bereid door een kok in een houtoven. Goed onderwijs kan ook niet zonder ‘chefkok’. De kwaliteit van het onderwijs wordt niet bepaald door de technologie, maar door de expertise van de docent. Docenten zijn cruciaal, onder meer voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid.

Een belangrijke uitdaging is volgens Ng het overbruggen van de digitale kloof. In Singapore zorgt de overheid er daarom voor dat elke leerling in het voortgezet onderwijs een eigen laptop of tablet krijgt. De coronacrisis heeft dat proces sterk versneld.

Bij een tijdloze constante waak je ervoor dat bepaalde waarden overeind blijven, dat je je hoofd niet verliest. Als je onbezonnen kiest voor volledig online onderwijs kun je worden getroffen door een ander virus, een computervirus. De missie van het onderwijs is niet veranderd. Er staan ons namelijk meerdere veranderingen te wachten, niet alleen COVID-19. Het onderwijs in Singapore is het resultaat van decennia geleidelijke ontwikkeling. Je kunt ook beter veranderen vanuit een sterke positie, dan vanuit wanhoop.

Singapore is een klein land en heeft een landelijke portal voor online leren. Docenten kunnen daarin schooloverstijgend werken. Dit platform bewees de waarde tijdens COVID-19, terwijl het voor die tijd betrekkelijk weinig werd gebruikt.

Volgens Ng werd tijdens de pandemie heel duidelijk hoe belangrijk scholen en docenten waren. De samenleving heeft veel vertrouwen in schoolleiders en docenten. Mooi citaat over wat docenten zijn:

People who plant trees, so that others may sit under the trees….and no one know who planted those trees in the first place.

Ng pleitte er daarom voor om voortdurend te investeren in de professionalisering van docenten. In Singapore heeft men een roadmap voor professionalisering ontwikkeld, waarbij onderwijs wordt gezien als een investering en geen kostenpost. Hij illustreerde hoe belangrijk het is dat je als samenleving waardering hebt voor onderwijs, en daar ook naar handelt.

Je motiveert docenten vanuit je identiteit en missie. Benadruk het belang van de docent als rolmodel. De mentor en de leerling zijn beiden belangrijk voor onderwijs. Je hebt twee handen nodig om te klappen. Je hebt als docent het vermogen om het leven van mensen beter te maken.

De spreker illustreerde hoe belangrijk het is dat je als samenleving het belang van onderwijs waardeert, en dat je als overheid die waardering ook laat blijken. In Singapore doet de overheid dat door leerlingen en docenten te faciliteren (technologie, financiering online portaal) en door fors te investeren in professionalisering. Daarnaast is een duidelijke missie een belangrijke kern van veranderingen.

Lees ook zijn artikel over dit onderwerp.

How to Construct and Use Data Cases

Deze sessie werd aangekondigd als een leercafé, dat dit keer in de applicatie Whereby werd verzorgd door Hussain Kazmi van de KU Leuven. Het bleek echter vooral een presentatie te zijn met enkel vragen via de chat tussendoor, en de laatste minuten ruimte voor vragen (via de microfoon).
Ik was in de veronderstelling (afgaande op de titel en het thema, en op een van de aangekondigde sprekers) dat deze sessie over Learning Analytics zou gaan. Dat was niet het geval.

Hussain liet zien hoe je een realistische casus kunt gebruiken in combinatie met datascience voor het verzorgen van onderwijs over klimaatverandering. Volgens de spreker heeft deze aanpak meerwaarde voor onderwijs en L&D.

Mensen komen tot gedragsverandering als zij weten wat hun eigen bijdrage aan klimaatverandering is, en als zij weten wat zij er aan kunnen doen. Door boeken als How bad are Banana’s? kun je je daar bewust van worden. Je kunt ook je ecologische voetafdruk uitrekenen. De gemiddelde Belg heeft een vier keer zo grote ecologische voetafdruk dan verantwoord is. Dat heeft vooral met levensstijl te maken. Maar worden mensen daar koud of warm van? Verandert het hun gedrag?

Via een use case met data kunnen studenten meer leren over het reduceren van de ecologische voetafdruk kunt maken. Daarbij kun je verschillende perspectieven kiezen.

 • Huiseigenaar. Maatregelen moeten te betalen zijn.
 • Netwerkbeheerder. Het netwerk moet o.a. stabiel zijn.
 • Beleidsmaker. O.a. goede resultaten bereiken tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Ondernemer. Winstmaximalisatie niet uit het oog verlieven..

Vervolgens stel je een stappenplan samen. Daarin formuleer je ook de leeruitkomsten. Je gebruikt de casus als een opdracht voor studenten waarbij je data gebruikt voor het behandelen van die casus.

Samengevat komt dit op het volgende neer:

 • Kies een perspectief en uitdaging (bijvoorbeeld van de huiseigenaar die met behulp van zonnepanelen emissie-uitstoot radicaal wil reduceren. Bijvoorbeeld over omvang zonnepanelen en het gebruik van batterijen.
 • Verzamel relevante data. Je kunt naar je eigen verbruik kijken. Google laat je ook energiedata zoeken. Electricitymap.org geeft inzicht in de ecologische voetafdruk van energie.
 • Ontwikkel tools om data te verwerken. Studenten moesten ook leren werken met data, bijvoorbeeld met Jupyter Notebooks. Deze technologie bleek zeer behulpzaam voor studenten. Studenten vonden het wel complex om met heel veel bronnen om te gaan (college’s, werken met de notebooks, de casus, etc). Het zelfstandig aan de slag gaan met de Jupyter Notebooks was ook in gewikkeld voor studenten.
 • Verwerk data en presenteer conclusies:
  • Concept verklaren
  • Code hands-on verwerken
  • Resultaten samen stellen.
  • Discussie over resultaten
  • Feedback op antwoorden verwerken.

Studenten hebben o.a. geleerd wat data science is en hoe je data science kunt gebruiken bij onderwijs over klimaatverandering. Elke twee weken was er een soort werkcollege.

Deze aanpak is eerst uitgeprobeerd met 13 studenten, daarna met 108. Hussain ging overigens wel betrekkelijk uitgebreid in op energiemaatregelen. Gezien de applicatie, had ik ook een andere werkvorm verwacht.

Hybrid Teaching as the New Normal?

Dit was een opgenomen presentatie van 15 minuten over ‘simultaan onderwijs’ door Eva Kohl van business school WHU, waarbij je kon interacteren met de spreker via chat. Eva gaf een introductie van ‘Hybrid Teaching’. Live en interactief, de helft van de deelnemers on site en de helft online zijn kenmerken.

Hoekstenen en tevens uitdagingen hiervan zijn:

Didactiek

Het gaat om het managen van de complexiteit van twee groepen in de sessie. Online en face-to-face onderwijs moet aan andere eisen voldoen. Je moet aan beiden typen eisen voldoen. Je moet beide groepen gelijkwaardig ‘behandelen’.
Interactie is ook veel veeleisender. Tenslotte is betrokkenheid van studenten heel verschillend.

Organisatie

Je moet de processen heel soepel organiseren. Zorgen dat mensen kunnen deelnemen, rekening houden met tijdszones.

Technologie

De technologie moet van hoge kwaliteit zijn. Technologie mag geen issue zijn. Verder moeten docenten om kunnen gaan met de technologie.

De potentie van deze benadering is groot, maar de complexiteit ook, stelde Eva.

Eva verwacht dat een deel van de studenten deze vorm aantrekkelijk zullen vinden. Het heeft veel potentie. Maar er zijn ook diverse valkuilen. Complexiteit is groot. Je kunt makkelijk uitglijden. Simultaan onderwijs is niet het beste van beide werelden.

De presentatie was kort en krachtig, maar niet heel diepgravend. Eva gaf bijvoorbeeld in haar presentatie geen concrete tips hoe om te gaan met de geschetste complexiteit. Dat deed zij wel via de chat op mijn vraag naar tips:

 • Duidelijke richtlijnen en regels voor bijeenkomsten voor docenten en studenten, inclusief punten zoals: elke virtuele deelnemer wordt gevraagd om zijn of haar video aan te zetten (Jo Cook gaf gisteren aan dat je lerenden die dit niet prettig vinden hiertoe niet moet verplichte).
 • De docenten worden aangemoedigd om in geval van twijfel eerst voor “virtuele deelnemers” te gaan – omdat ze gemakkelijker worden vergeten.
 • Docenten brengen/krijgen een onderwijsassistent in de klas om hen te ondersteunen bij het managen van de interactie.

Keep the Discussion Going: How to Transitioning the New Normal in Business Education after COVID-19 Pandemic

Julie Bourguignon verzorgde deze opgenomen presentatie, met mogelijkheden om te chatten.

Zij deelde ervaringen met onderwijs binnen Business Education van de universiteit van Oxford, tijdens de coronacrisis.

Half maart moest ook deze universiteit hals over kop online gaan. Na de fase van substitutie (Zoom in plaats van les) is men online gegaan volgens een ‘flipped approach’ die onderwijs meer flexibel moest maken. Dat is gebeurt met 200 cursussen, op basis van learning design principes zoals segmentatie van inhoud op een zinnige manier, het realiseren van ‘teacher presence’ en het kiezen van de juiste tool.

Zij beschreef hoe een face-to-face cursus er normaliter uit ziet.

f2f course

We zijn vervolgens geneigd om lessen te vervangen door video’s. Maar dan mis je de interactie die normaal gesproken in een klas plaats vindt.

Plaats dus de student in het hart van je ontwerp. Hoe wil je studenten betrekken? Hoe wordt de student ondersteund? Bijvoorbeeld wekelijkse voortgangsgesprekken. Hoe geef je feedback? Hoe bevorder je interactie? Welke ervaring wil je hen bieden? Dat zou het uitgangspunt moeten zijn van je ontwerp.

fasen blended learning ontwerp

Zij hebben bij de business school van de universiteit van Oxford drie didactische templates gemaakt. Uniformiteit voor studenten is belangrijk. Bijvoorbeeld een leerpad van synchrone en asynchrone leeractiviteiten. Of een template dat vooral bestond uit asynchroon online leren, aangevuld met synchroon online leeractiviteiten.

Verder heeft men geïnvesteerd in docentprofessionalisering, consultaties op het gebied van learning design. Ook is aandacht besteed aan uitwisseling van ervaringen. Helaas werd toen de presentatie abrupt afgebroken. De opname van het tweede deel van de presentatie was namelijk helaas niet goed gegaan. Via de mail ontvangen we een link.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord