Impressie Next Learning #NLE2021

Vandaag vond in Den Bosch editie 2021 van de Next Learning plaats. Het evenement over (technologie ondersteund) leren en ontwikkelen in de Lage Landen. Mijn eerste fysieke congres sinds meer dan een jaar. Hieronder vind je mijn impressie.

Verleden jaar kon de Next Learning nog net ‘op anderhalve meter’ plaatsvinden, voordat we weer een lockdown ingingen. Dit jaar hoefden de deelnemers zelfs geen anderhalve meter in acht te nemen. Uiteraard moesten de aanwezigen wel beschikken over de Corona-app met QR-code, over een ID en uiteraard een gewoon toegangsbewijs. Het was echt wennen. Geven we een hand, een boks of zwaaien we naar elkaar? Maar wat was het fijn om weer (informeel) bij te kunnen praten.

De vloeibare samenleving

Na de opening door dagvoorzitter Eva Brouwer, mocht Farid Tabarki een keynote verzorgen met als titel ‘De vloeibare samenleving’. Farid ging in op de transitie die we op dit moment doormaken. Volgens hem is sprake van een tijd van versnelling, waarbij we het industriële tijdperk heel snel van ons afschudden. Die transitie is al langer gaande, al heeft de coronacrisis voor een verdere versnelling gezorgd.

De manier waarop we werken en leven verandert en producten komen ook steeds sneller op de markt. De ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19 is daar een voorbeeld van. In China betekent het teken voor crisis niet voor niets gevaar, maar ook kans. Aldus Farid.
Verandering is dan de enige constante en onzekerheid is de enige zekerheid in een vloeibare samenleving. Dat leidt tot nieuwe uitdagingen. Niet iedereen vindt dat even prettig.
Het is vooral de middenklasse die geconfronteerd wordt met veranderingen, mede als gevolg van technologische ontwikkelingen. Mensen moeten technologie gaan inzetten om meer welvaart en welzijn te creëren. Een leven lang ontwikkelen speelt daarbij een belangrijke rol.
We moeten echter ook zaken ‘ontleren’. Wat is niet meer nodig? Professionals uit ‘het midden’ moeten daarbij ondersteund te worden.

Behalve een leven lang ontwikkelen, is ook het meer samenwerken in netwerken van belang (in plaats van hiërarchie). Netwerken zijn krachtig. Je kunt daardoor beter inspelen op veranderingen. Vaccins zijn ook door samenwerking ontwikkeld.
Daarnaast moeten we meer ruimte bieden aan spel, in plaats van proces. Sommige processen moet je niet veranderen. Als lineariteit belangrijk is. Complexe vraagstukken vragen echter om een multidisciplinaire aanpak. Al moet je ook een gezamenlijke taal hebben om met elkaar te communiceren. Je moet ook ruimte creëren voor het maken van fouten. Maak bespreekbaar dat fouten gemaakt kunnen worden. Ontpop de champagne als iets niet is gelukt. Waak voor een staat van terminale serieusheid.

Farid Tabarki vertelt gemakkelijk en onderhoudend. Maar persoonlijk ben ik eigenlijk wel klaar met dit soort vergezichten waarvan je de kern in een paar alinea’s kunt samenvatten. Ik vraag me ook af of drastische veranderingen zich niet vooral geleidelijk voltrekken. En ook niet van alle tijden zijn. Mijn oma heeft bijvoorbeeld twee wereldoorlogen meegemaakt, de Koude Oorlog, op opkomst van telefoon, auto, vliegtuig, TV en nog net internet. Dat zijn pas veranderingen.

Learning analytics: data-gedreven leren in de praktijk

Deze sessie werd verzorgd door Max Mertens van Next Learning Valley.
Op zich houd ik niet van de term ‘data-gedreven’. Je moet data gebruiken, maar je er niet door laten leiden.
Learning analytics is volgens Max het kijken en luisteren naar de behoeften van lerenden.
Bij leren en ontwikkelen hebben we aannames over behoeften. Door te kijken naar hoe lerenden leren, kom je achter die behoeftes. In feite is learning analytics het betegelen van olifantenpaden. Mensen bewandelen niet altijd de paden die wij uitstippelen. Het analyseren van data laat dat zien. Learning analytics is verzamelen, visualiseren, analyseren (wijsheid halen uit data), interveniëren (verbeteren, optimaliseren) en automatiseren.
xAPI is een belangrijke standaard voor learning analytics. Je kunt het hele pad volgen van hoe mensen zich ontwikkelen. Een learning record store gebruik je om die data op te slaan.
Leerdata en prestatiedata kun je daarbij combineren. Dat geeft een extra rijk beeld.
Je moet volgens Max data verzamelen waarmee je wat kunt. Wat doen mensen? Kijk ook wat aannames kloppen? Valideer je data, bijvoorbeeld door observaties. Check je aannames in het grotere geheel.
Met data kun je ook kijken of een training het juiste effect heeft gehad. Max presenteerde een business case: naarmate deelnemers een cursus afmaken, worden er meer leads gegenereerd. Dat kun je laten zien met data. En ja, er kunnen onvoorziene factoren een rol spelen. Maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk.
Met behulp van data kun je als L&D de meerwaarde van je werk aantonen.
Je kunt op basis van gedrag interventies plegen.
Lerenden moeten daarbij vertrouwen hebben in hoe er met data wordt omgegaan. Dat doe je door medewerkers vooral positief te benaderen. Je moet transparant zijn over hoe je data gebruikt, en vooral ook niet gebruikt.

Ben je klaar voor een learning data strategie?

Ben Betts is CEO van LearningPool. Hij stond o.a. stil bij onderzoek dat zij hebben gedaan naar het gebruik van data.
Het gebruik van slimme data is volgens Ben van groot belang voor data.
Organisaties starten vaak met beschrijven van wat er gebeurt (mbv dashboards), daarna analyseren (waarom?), voorspellen (zien we patronen?) en voorschrijven (lerenden binnen bepaalde paden ‘pushen’). Via een learning analytics maturity model kun je dat in kaart brengen.

De meeste organisaties zijn net gestart met het gebruiken van data. Als je data op dit moment gebruikt om te analyseren (of meer), dan hoor je bij de top 10% organisaties. Er zijn namelijk maar weinig organisaties die al echt gebruik maken van data, zo laat onderzoek van LearningPool zien. 94% van de organisaties geeft aan dat leidinggevenden enige interesse hebben in learning analytics. 70% heeft echter geen bronnen op het gebied van learning analytics. Leidinggevenden doen dus geen boter bij de vis.

Organisaties die geen standaarden op het gebied van data gebruiken, scoren laag op het gebied van learning analytics. Je zult eerst moeten investeren in bijvoorbeeld xAPI, voordat je meer volwassen op het gebied van learning analytics worden.
Organisaties met leiders die zeggen learning analytics belangrijk te vinden, blijken in het onderzoek van LearningPool niet méér volwassen te zijn. Organisaties die klanten hebben die data belangrijk vinden, zijn wel meer volwassen op het gebied van learning analytics. Je moet wel je (interne en externe) klant opleiden op het gebied van behoefte aan data.
De meeste organisaties investeren volgens Ben onvoldoende in mensen met data skills.

Ben liet een learning analytics canvas zien dat je kunt gebruiken om LA van de grond te krijgen. Daarmee beargumenteer je waarom investeringen in LA belangrijk zijn. Belangrijk daarbij is dat je eerst een hypothese maakt en daarna gaat kijken of data analyses die hypothese ondersteunen of niet. Begin bij het waarom. Het gaat ook om het koppelen aan effectieve interventies aan analyses. Of je het niveau van voorschrijven wilt bereiken, is afhankelijk van het thema en het doel dat je wilt bereiken met data. Soms is een problematiek zo complex dat je moet volstaan met analyseren.

Werk heeft het gebouw verlaten! Hoe realiseren we verbindend leiderschap?

Jistke Kramer mocht als corporate antropoloog na de lunch een keynote houden over anders samenwerken. Zij is een zeer sterk spreker over culturen en cultuurverandering binnen organisaties.
Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naar toe moet. Mensen vormen culturen en culturen vormen mensen. Ook binnen organisaties. Dat leidt tot kaders. Die kaders kunnen echter ook veranderen. Wat is de impact van hoe we omgaan met corona op hoe we werken? We kunnen ook anders werken. We hebben bijvoorbeeld veel meer vrijheid ervaren. Maar menselijk contact hebben we gemist, verbinding.
Bij hybride werken moet je met name kijken hoe we vrijheid behouden, maar met verbinding.

De eerste lockdown leidde volgens Jitske tot een cultuurshock, een collectieve cultuurshock. Je komt er anders uit dan je er inging. Ga we terug naar het oude normaal, of naar het nieuwe normaal? We willen niet meer terug naar de files. Daarom is deze tijd eigenlijk ‘een herontwerp vraagstuk’.
Hoe gaan we dan hybride werken organiseren? Daar moet je mee experimenteren. Een van de succesfactoren van de plotse verandering is geweest dat we geen plan hadden.

De beleving van ons gebouw wordt bij hybride werken belangrijk. Je moet dus wel werken aan de identiteit van de organisatie. Zodat je het gevoel hebt erbij te horen. Ook moet je toegang tot relaties regelen. Je moet ook waken voor een tweedeling tussen degene die fysiek aanwezig is, en degene die online aanwezig is. Dat betekent vaardigheden ontwikkelen en tools slim gebruiken.

Er is echter geen standaard hybride recept. Start in elk geval vanuit de ziel van de organisatie. Via ‘kampvuurgesprekken’ praat je dan over verandering, vertrouwen, vrijheid en verbinding. Je wilt bijvoorbeeld mindere, maar betere meetings organiseren. Hoe ga je binding vormgeven? Hoe organiseer je activiteiten die de cultuur versterken? Hoe geef je daar leiding aan? Hoe creëer je herinneringen? Die zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een identiteit.
Je verandert cultuur niet vanuit een plan, maar door te experimenteren.
Je zit nu tussen twee grenzen in. Het is een chaotische en onzekere periode. Maar wezenlijke transformaties vinden volgens Jitske Kramer juist plaats in liminaliteit (de status waarin je verkeert als je tussen twee situaties bent).

VR Blended Action Learning

Ik heb een sessie bijgewoond van Dennis van Heerden van Goodwork. Zij houden zich bezig met het gebruik van virtual reality binnen trainingen. Zij gebruiken het platform Eye Q voor de ontwikkeling van deze content. Van Heerden maakte duidelijk dat VR een effectief leermiddel kan zijn als je moet leren om te gaan met situaties die emoties zoals angst oproepen. Dankzij VR kun je je voorbereiden op situaties die je nog nooit hebt meegemaakt en die bijvoorbeeld veel stress opleveren. Je moet daarbij vaak ook geconditioneerd kunnen reageren. Daarnaast moet je ook, onder stress, in scenario’s kunnen blijven denken. Je kunt hiervoor VR inzetten. VR helpt iets te visualiseren wat zich moeilijk laat verbeelden. Zijn bedrijf maakt daarbij veel gebruik van 360 graden content met interactiemogelijkheden. De kosten hiervan zijn betrekkelijk laag. Je kunt meer geavanceerde manieren van VR gebruiken. Daarvan zijn de kosten veel hoger.

Voor de brandweer heeft men een training situationele commandovoering ontwikkeld. Die manier van leiding geven vraagt om ander gedrag. Bij Maxima Medisch Centrum is een groep van 60 BHV-ers getraind opzet gebied van veiligheid (o.a. ontruimen). Ze hebben daarbij vooral gebruik gemaakt van 360 graden video’s.

SuccesGeluk

Cabaretier Kasper van der Laan mocht als SuccesGeluk Goeroe editie 2021 van de Next Learning afsluiten. Hij nam op een bij tijd en wijle hilarische manier het managementconsultancy-jargon dat tijdens dit soort bijeenkomsten wordt gebezigd op de hak. Zoals de ‘vloeibare samenleving’….

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.