Impressie OEB Global Plenary Debate #oeb19

Dag 1 van de OEB editie 2019 werd traditiegetrouw afgesloten met het debat onder leiding van Harold Elletson. Vanavond was de stelling: ‘This House Believes That an Obsession with Economics Is Harming Education and Undermining the Skills We Need for the Future’.

Tegen de stelling waren:

 • Olivier Crouzet
 • Edith Hooge

Voor de stelling waren:

 • David Toborek
 • Paul Kirschner

Argumenten voor:

 • Het huidige onderwijssysteem is failliet.
 • Onderwijs is vaak een frustrerende aangelegenheid. Je krijgt als leerling geen vertrouwen in eigen kunnen. Je verliest hoop, en dat doet pijn.
 • Bedrijven weten niet wat voor behoeften zij hebben.
 • De fundamentele rol van onderwijs is nieuwsgierigheid prikkelen. Onderwijs moet mensen leren te veranderen. Onderwijs moet voor het leven opleiden.
 • Bedrijven zijn zich bewust van de tekorten van mensen. Zij kunnen daar goed mee omgaan omdat ze zelf mensen opleiden. Marktpartijen als Udacity pikken dat ook op.
 • Er is sprake van inflatie van certificaten. Maar bedrijven zijn ook geïnteresseerd in wie je bent als persoon, en wat je potentie is.
 • Technologie kan worden gebruikt om leren beter te maken.
 • Je wordt niet gewaardeerd op basis van je diploma’s, maar op wat je bijdraagt aan de gemeenschap.
 • Zogenaamde nutteloze kennis is van groot belang. Belangrijke uitvindingen zijn gebaseerd op kennis die voortkomt uit nieuwsgierigheid. Kennis die op het eerste oog niet ‘nuttig’ is. Het belang hiervan wordt niet altijd onderkend.
 • We kijken te eenzijdig naar efficiëntie en economische waarde. Maar we hebben geen idee wat de banen van de toekomst zijn? Laat staan wat daarvoor nodig is.
 • Concentreer je op basiskennis, bepaalde vaardigheden en metacognitieve vaardigheden. Denken en reflecteren zijn daar belangrijk voor.
 • Zogenaamde nutteloze kennis is juist heel belangrijk voor zaken als problemen oplossen. Zonder nutteloze kennis kun je niets begrijpen van wat om je heen gebeurt. “Reason and knowledge” zijn nauw met elkaar verbonden.
 • Creativiteit is het verbinden van kennis.
 • Focus je dus niet alleen op economische waarde.
 • Is het onderwijs wel het meest geschikte middel om jongeren voor te bereiden voor het leven? Dat is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs. Werkplekken zijn ook niet altijd geschikte plekken om te leren (houd je mond en doe je werk).
 • Onderwijs is iets anders dan training.
 • De vaardigheden uit de 21ste eeuw, zijn geen vaardigheden, niet uit de 21ste eeuw en ze kunnen niet zonder kennis.

Argumenten tegen:

 • Onderwijs moet verbonden zijn met de echte wereld.
 • In Frankrijk is er een enorme kloof tussen hoger onderwijs en de echte wereld (zoals het bedrijfsleven). Men leidt mensen niet op voor de toekomst.
 • Crouzet is betrokken bij de programmeerschool ’42’. Daar ontwikkelt men ook soft skills, vaardigheden waarvan bedrijven aangeven deze heel belangrijk te vinden. Zij leiden deelnemers echter vooral op voor een baan. Maar het gaat er ook om dat zij bekwaamheden ontwikkelen die duurzaam zijn.
 • Het onderwijs besteedt onvoldoende aandacht voor bekwaamheden die werknemers nodig hebben.
 • Er is sprake van een grote ‘grade gap’ (wat je leert vs wat je nodig hebt voor je leven).
 • De geïsoleerde positie van het onderwijs is schadelijk. Onderwijs moet niet voor een bepaalde functie opleiden, maar wel voor functioneren in een sociaal en economisch leven.
 • Binnen het onderwijs is eenzijdig aandacht voor zaken als didactiek.
 • Algemene elementen en beroepmatige elementen moeten meer geïntegreerd worden.
 • Landen met bijvoorbeeld apprenticeships hebben lage jeugdwerkloosheid.
 • Systemen met weinig aandacht voor beroepsvaardigheden hebben weer hoge jeugdwerkloosheid.
 • Meer integratie van algemeen en beroepsmatig onderwijs zijn daarom heel belangrijk.
 • De voorstanders nemen een elitair standpunt in. Nutteloze kennis en nieuwsgierigheid zijn belangrijk, maar voor de lange termijn luxueus. Daar krijg je geen brood mee op tafel. Met name jongeren met een lagere sociaal-economische status lijden hieronder.
 • Het onderwijs moet daarom meer aandacht hebben voor de wereld van werk.

De panelleden waren het erover eens dat onderwijs jongeren moet voorbereiden voor het leven.

De stelling is aangenomen. Ik heb me onthouden van stemming.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord