In welke leertechnologieën investeren goed presterende scholen?

Ik vermoed dat onderwijsinstellingen de afgelopen decennia steeds meer geld zijn gaan uitgeven aan ICT, al blijven de kosten de laatste paar jaar absoluut gezien ongeveer gelijk (in ieder geval binnen het mbo; Kennisnet, 2017, pdf). Daarbij kunnen instellingen uit tal van leertechnologieën kiezen. Amerikaans onderzoek laat zien welke investeringen “higher-performing schools” doen.

De bijdrage Where Schools Need to Focus Their Ed Tech Efforts pleit voor meer inzicht in welke investeringen de meeste opbrengsten oplevert. Er zijn volgens auteur Eli Zimmerman betrekkelijk weinig studies uitgevoerd naar de effectiviteit van het gebruik van leertechnologie. Verder wijst Zimmerman op hoge verborgen kosten bij het implementeren van ineffectieve technologie (220 doller per lerende). Hij baseert zicht hierbij op een recente studie van leverancier Smart Technologies.

Dit bedrijf heeft gekeken naar 22 “EdTech Capabilities” en naar welke van deze “vermogens” door beter presterende scholen worden ingezet. Daaruit blijkt dat deze scholen de effectiviteit van technologie en de implementatie ervan evalueren. Verder houden deze scholen zich bezig met strategische planning en met leiderschap, visie en “stakeholder alignment”.

Als je vervolgens kijkt naar welke leertechnologie “higher-performing schools” gebruiken, dan zijn dat vooral tools die samenwerking tussen lerenden bevorderen, tools voor assessments en games. Deze scholen geven lerenden ook meer ruimte in besluitvorming hierover. Zij besteden ook meer aandacht aan planning van professionele ontwikkeling.

Mijn opmerkingen hierbij:

  • Niet alles wat van waarde is, is ook meetbaar. Je moet wel weten waartoe je leertechnologie inzet.
  • Het meten van de effectiviteit van leertechnologieën, en het doen van generaliserende uitspraken hierover, is complex.
  • In dit onderzoek is sprake van correlaties, niet van causaliteiten.

Mijn advies

  • Stel doelen als je overgaat op de aanschaf van nieuwe leertechnologie. Deze doelen moeten realistisch zijn en hebben een logische relatie met de leertechnologie. Er moeten ook niet te veel factoren in het spel zijn die van invloed zijn op de relatie doel-middel.
  • Neem besluiten over omvangrijke investeringen, mede op basis van onderzoeken, gedocumenteerde ervaringen en evaluaties.
  • Verbind het gebruik van leertechnologie aan didactische principes, waarover behoorlijke consensus bestaat (zoals Merrill’s first principles of instruction).
  • Ga na of business cases achteraf ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
  • Durf ook te experimenteren (tegen beperkte kosten), zonder dat je vooraf al een beeld hebt van de doelen doe je ermee wilt bereiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *