Leren met behulp van ICT en Merrill’s First Principles of Instruction

Vandaag heb ik een workshop verzorgd bij de Universiteit voor Humanistiek. Ik ben daarbij onder meer ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van didactiek en technologie, en heb daarbij David Merrill’s First Principles of Instruction (pdf) als kader gebruikt.

We gebruiken ICT lang niet altijd op een effectieve manier. Dat komt omdat we leertechnologie dan dikwijls op een oneigenlijke manier gebruiken. Denk daarbij aan het lezen van lange teksten vanaf een beeldscherm. Of aan het gebruik van een laptop tijdens hoorcolleges (de meeste lerenden maken betere aantekeningen op papier). Of ICT effectief wordt ingezet is ook afhankelijk van instructiekenmerken en van de wijze waarop ICT is ingevoerd (Dankbaar, 2011).

Daarom vind ik het belangrijk om vanuit didactische principes naar de inzet van leertechnologie te kijken. In 2002 heeft hoogleraar David Merrill op basis van een review van verschillende theorieën en modellen voor onderwijsontwerp ‘voorschrijvende principes’ (pdf) geformuleerd voor effectieve instructie. Merrill gaat er daarbij vanuit dat als een groot aantal onderzoekers het over deze principes eens zijn, deze wel een stevige basis moeten hebben. Eén van die modellen is het 4C/ID van Jeroen van Merriënboer.

Deze principes zijn dan:

  • Leren wordt bevorderd als lerenden worden betrokken in het oplossen van realistische problemen.
  • Leren wordt bevorderd als bestaande voorkennis wordt geactiveerd als basis van nieuwe kennis.
  • Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende.
  • Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende.
  • Leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de lerende.

Tijdens deze sessie zijn we onder meer ingegaan op deze principes. Ik had deelnemers gevraagd als voorbereiding Merrill’s paper te bestuderen. Tijdens de sessie heb ik de voorkennis via Mentimeter proberen te activeren.

Vervolgens hebben we naar enkele ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs gekeken. Daarbij hebben we ook gekeken in hoeverre deze ontwikkelingen Merrill’s principes kunnen faciliteren. Zo kunnen kennisclips gebruikt worden om nieuwe kennis te demonstreren. Serious games kunnen worden gebruikt om nieuwe kennis toe te passen.

Ik ben daarnaast ook ingegaan op ontwikkelingen met mogelijke strategische impact. Daarmee doel ik op de opkomst van microcredentialling, learning analytics, open onderwijs, de opkomst van alternatieve aanbieders en het feit dat we bij tal van instituten en ook buiten het onderwijs kunnen leren. Deze ontwikkelingen hebben wellicht digitale transformatie tot gevolg. We hebben ook gesproken over hoe de Universiteit voor Humanistiek hier op zou moeten reageren.

Ik wilde ook nog ingaan op uitdagingen waar men te maken mee krijgt bij de realisatie hiervan. Hierbij wilde ik gebruik maken van mijn implementatiemodel voor ICT en leren. Door de uitgebreide discussie zijn we hier niet aan toe gekomen.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *