Innovating Pedagogy 2023: nieuwe vormen van doceren en leren

Sinds 2012 publiceert de Britse Open Universiteit het rapport “Innovating Pedagogy” waarin men nieuwe vormen van doceren en leren beschrijft. Editie 2023 is gepubliceerd samen met het Centre for Innovation in Learning and Teaching van de Universiteit van Kaapstad, en presenteert weer tien innovatieve vormen van doceren en leren.

Innovating Pedagogy 2023Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:

 1. Didactische aanpakken die gebruik maken van AI-tools. AI-tools zoals ChatGPT-4 hebben volgens de auteurs de potentie om het onderwijs te transformeren. Deze tools kunnen inhoud creëren, waaronder tekst en afbeeldingen, en worden steeds vaker geïntegreerd in verschillende onderwijstools en -platforms. Ondanks de indrukwekkende mogelijkheden, is volgens het rapport nog steeds sprake van beperkingen, zoals sociale vooroordelen en af en toe feitelijke onnauwkeurigheden. Deze hulpmiddelen kunnen onder meer dienen als persoonlijke begeleiders, samenwerkingscoaches, studiebuddy’s, onderzoekscentra, individuele ondersteuners, enzovoorts. Lerenden moeten leren hoe zij deze applicaties effectief kunnen gebruiken, organisaties moeten nadenken over ethische implicaties en manieren van beoordelen heroverwegen.
 2. Metaverse voor onderwijs. De Metaverse is een 3D virtuele reality versie van het internet die gebruikers in staat stelt om via avatars met elkaar te communiceren. Binnen het onderwijs zou de Metaverse gebruikt kunnen worden als een nieuwe sociale communicatieruimte, met een hoge mate van vrijheid en onderdompeling in een virtuele wereld. Er zijn volgens de samenstellers ook uitdagingen en zorgen, waaronder technische en toegankelijkheidsproblemen en zorgen over privacy en beveiliging.
 3. Multimodale didactiek. Het verbeteren van het leren door diversificatie van communicatie en representatie. Het gaat om een bewustzijn van de mogelijkheden en beperkingen van verschillende manieren van communiceren, hoe ze kunnen samenwerken om betekenis te produceren en hoe het medium bepaalt hoe manieren worden verdeeld en hoe betekenis wordt gecommuniceerd. Uitdagingen bij het invoeren van deze pedagogie zijn onder andere de behoefte aan digitale vaardigheden, de mogelijkheid van afleiding en de behoefte aan verschillende beoordelingsmethoden.
 4. Jezelf zien in het curriculum. Didactische aanpakken die lerenden in staat stellen zichzelf in het curriculum te zien. Deze aanpak heeft vooral te maken met inclusiviteit. Dus dat ook zwarte studenten zichzelf en hun achtergrond bijvoorbeeld herkennen in het onderwijs.
 5. Pedagogie van zorg in digitaal gemedieerde omgevingen. Dit is een benadering die prioriteit geeft aan empathie en de ontwikkeling van lerenden in een verzorgende, ondersteunende en rechtvaardige leeromgeving. Er zijn vier belangrijke elementen van de zorgpedagogie: modellering, dialoog, praktijk en bevestiging. Een pedagogie van zorg kan worden beoefend in digitaal gemedieerde omgevingen door middel van praktische stappen die docenten kunnen nemen om een gastvrije omgeving te creëren, zich in te leven in lerenden en in te spelen op hun behoeften. Het belang hiervan is door de Corona-pandemie pregnant geworden.
 6. Podcasts als didactische aanpak. Podcasts kunnen volgens de auteurs binnen het onderwijs op twee manieren gebruikt worden – podcast curatie en podcast creatie. Het gebruik van podcasts in het onderwijs kan veel voordelen hebben, zoals flexibiliteit, controle
  over hoe de podcast beluisterd wordt door lerenden, de informaliteit die lerenden kan aanspreken, inclusiviteit, en het aanbieden van actuele inhoud. Verhalende podcasts gebruiken als een gedeelde leerervaring kan volgens de samenstellers de niveaus van betrokkenheid verhogen en meer efficiëntie op het gebied van kritisch denken bevorderen. Docenten zien het proces van podcasts maken als een kans om kernthema’s op een meer informele manier te bespreken. Podcasts kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden in het onderwijs, zoals het opnemen van interviews en excursies, maar ook beoordelingstaken waarbij reflectie een rol speelt.
 7. Challenge-based leren. Dit is een gestructureerde aanpak om uitdagingen centraal te stellen in onderwijs of training. Authentiek gebruik van technologie, documenteren en verhalen vertellen en het betrekken van leden van de gemeenschap in een proces om bronnen uit te breiden en authentiek leren, zijn de belangrijkste ideeën van CBL.
 8. Ondernemend onderwijs. Hierbij worden verschillende didactische benaderingen gebruikt, zoals simulaties, mentorschap, design thinking. enzovoorts. Ondernemend onderwijs kan lerenden die zichzelf niet als ondernemer identificeren, betrekken en hen helpen om vaardigheden als toekomstige leiders te ontwikkelen.
 9. Relationele didactische aanpakken. Relationeel werk is het proces van communicatie dat relaties en verbindingen creëert met
  anderen, waaronder mensen, materialen artefacten, technologieën en de natuurlijke omgeving. Relationele didactische aanpakken beschouwen de rol van relaties in educatieve omgevingen en betekenisvolle relaties als fundamenteel voor effectief leren leren en doceren, evenals professioneel werk en samenwerkingsverbanden. Relationele didactische aanpakken hebben volgens de auteurs betrekking op het creëren en het onderhouden van de expertise die nodig is voor samenwerking over grenzen en disciplines heen.
 10. Verstrengelde onderwijsvormen van leeromgevingen. Verstrengelde onderwijsvormen erkennen de ingewikkelde relatie tussen technologie, pedagogie en de leeromgeving. Verstrengelde onderwijsvormen richten zich op het begrijpen hoe deze elementen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Nota bene. Mijn hostingprovider heeft het SSL-certificaat nog niet vernieuwd. Daarom kun je een melding krijgen dat de site niet beveiligd is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.