Interessante bijdragen uit OEB Insights #OEB18

OEB Insights is de nieuwsbrief van de organisatie achter de Online Educa Berlijn. Deze conferentie met beurs vindt dit jaar van 5 t/m 7 december plaats. Het medium is bedoeld als marketinginstrument en om deelnemers al kennis te laten maken met thema’s en sprekers. De edities bevatten echter ook bijdragen die op zich de moeite van het lezen waard zijn.

Dankzij de editie, die gisteravond is verschenen, ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat Martin Dougiamas één van de sprekers is tijdens dit congres. Dougiamas is de oprichter van de open source digitale leeromgeving Moodle. Hij geeft antwoord op de “Meet the OEB Speakers”-vragenlijst. Daarin vertelt hij onder meer wie zijn favoriete docent is geweest, en waarom. Verder linkt hij Moodle wel aan erg veel antwoorden.

Frank van den Ende van het Summa College geeft in een bijdrage advies aan mensen die voor het eerst naar de OEB gaan. Hoe kunnen zij het beste door de conferentie ‘navigeren’. Hij geeft onder meer aan dat hij met collega’s ‘uitwisselmomenten’ organiseert. Frank zal ook zelf een sessie met collega’s verzorgen waarin zij een zelfontwikkelde tool introduceren die studenten ondersteunt bij zelfregulatie tijdens het leren.

De bijdrage The 360 VR Learning Experience is afkomstig van medewerkers van het Centrum voor Innovatie van de Universiteit van Leiden. Zij gaan onder meer in op de belangrijkste vragen die zij hebben moeten beantwoorden bij leerervaringen waarbij virtual reality wordt gebruikt. Deze vragen hebben te maken met didactiek, ontwerp, techniek, praktijk en evaluatie. De auteurs verzorgen een pre-conference tijdens de OEB.

Donald Taylor is o.a. voorzitter van de learning Technologies conferentie in London. De organisatie van deze conferentie heeft verleden jaar de organisatie achter de Online Educa overgenomen. Dit jaar organiseert men een gratis te bezoeken beurs met seminars over werkplek leren en technologie binnen de Online Educa Berlijn, naast vier tracks binnen het OEB-programma. Ik heb geen idee hoe dit zich verhoudt tot de reguliere beurs die onderdeel is van de betaalde Online Educa. Donald gaat in zijn bijdrage in elk geval in op veranderingen (als gevolg van drie ontwikkelingen), kansen en risico’s op het gebied van leren en ontwikkelen (Learning & Development, L&D). Hij geeft hierin aan dat veranderingen zich op het gebied van Leren en Ontwikkelen trager hebben voltrokken dan hij had verwacht. Volgens hem komt dat omdat mensen dingen zo graag bij het oude laten. Volgens Taylor zullen we echter moeten inzien dat cursussen maar één van de vele vormen van leren zijn.

To really take advantage of the way the modern world is changing, we should shift our vision of the role of L&D from being the providers of course-led training to the supporters of learning, in whatever way suits the business and the individual best.

Nick van Dam, onder meer Chief Learning Officer bij McKinsey en hoogleraar bij Nyenrode, zal ook spreken tijdens de Online Educa Berlijn. Hij gaat in zijn artikel in op zijn ervaringen op het gebied van L&D. Aanleiding is de publicatie van een recent boek van McKinsey, Elevating Learning & Development. Nick is een van de redactieleden en auteurs. Het boek bespreekt in twintig hoofdstukken verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van L&D.
Nick schrijft dat de wereld en de werkplek de afgelopen decennia dramatisch zijn veranderd. De manier waarop we leren en ontwikkelen is ook veranderd (van trainen naar een continue en zeer diverse investering in de ontwikkeling van menselijk kapitaal, met meer aandacht voor personalisering en zelfsturing). Hierin verschilt Nick dus nadrukkelijk van mening van Donald Taylor. Onderzoek uit diverse disciplines dragen hier ook aan bij, meent Van Dam.

The future is about high-tech and high-touch learning.

De royalties van het boek gaan overigens naar de stichting E-learning for Kids waarvan Nick van Dam de oprichter is.

Nota bene: Ik ben onbezoldigd redactielid van e-learning.nl. E-learning.nl is mediapartner van de Online Educa Berlijn.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: