Is het verstandig als docenten zelf beslissen welke leertechnologieën ze gebruiken?

Mede dankzij cloud computing is het gemakkelijk om als docent zelf te kiezen welke leertechnologieën je binnen je onderwijs wilt gebruiken. Volgens mij moet je daarbij wel met een aantal zaken rekening houden.

Als docenten over meer autonomie beschikken in de keuze van educatieve applicaties, dan bevordert dat waarschijnlijk de motivatie om ICT voor leren, opleiden en onderwijs te bevorderen. Toch moet je daarbij rekening houden met het volgende:

  • De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt een aantal eisen aan de digitale tools die kunt gebruiken. Als persoonsgegevens verwerkt worden (zoals een mailadres), dan moet jouw instelling met de aanbieder bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst afsluiten. Ik heb hier eerder over geschreven (hier en hier).
  • Beveiliging en betrouwbaarheid van de applicatie. Is het aannemelijk dat de applicatie over een jaar nog steeds bestaat? Doet de applicatie geen rare dingen met je apparaten? Kijk kritisch naar dergelijke aspecten. Dit vraagt een bepaalde deskundigheid.
  • Inspecties en accreditatie-commissies kunnen inzicht vragen in bepaalde artefacten (zoals werkstukken van lerenden). Als instelling moet je dit inzicht snel kunnen verschaffen. Bovendien heb je te maken met wettelijke bewaarplicht van bepaalde artefacten. Als dergelijke artefacten in systemen van individuele docenten zitten, dan wordt dit een lastig verhaal.
  • Continuïteit van het onderwijs. Ik heb in het verleden een aantal keer meegemaakt dat een docent een eigen digitale leeromgeving gebruikte. Als je een beetje handig bent kun je gemakkelijk een Moodle-omgeving inrichten of een leeromgeving via WordPress maken. Google Class is al helemaal eenvoudig in te richten. Alle leermaterialen zitten dan in deze eigen leeromgeving. Lerenden leveren er opdrachten in en maken formatieve toetsen. De docent beschikt dan over het admin account. Als de docent echter uitvalt, dan heb je als onderwijsinstelling een groot probleem.
  • Afstemming in je team. Lerenden waarderen het gebruik van ICT in het onderwijs over het algemeen (mits leertechnologieën deskundig en relevant worden gebruikt). Lerenden waarderen het over het algemeen niet als zij zich moeten verdiepen in diverse tools, die ongeveer hetzelfde doen. Of als zij elke les dezelfde tools gebruiken. Stem daarom met je team af welke applicaties jullie gebruiken.

Dit betekent dat je als docent keuzevrijheid hebt, maar binnen bepaalde kaders.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: