Kenmerken van de global education reform movement

Sinds de jaren tachtig is er volgens Pasi Sahlberg sprake van een global education reform movement (GERM). In verschillende landen, ook ons land, heeft deze beweging veel weerklank gevonden in het nationale onderwijsbeleid. In deze blog post bespreekt Sahlberg de kenmerken van deze beweging, en geeft hij aan waarom Finland niet besmet is met het ‘GERM-virus’.
 Kenmerk 1 is de hoge mate van standardisering van leerresultaten en schoolprestaties. Dit heeft ook geleid tot het versterken van externe test- en evaluatiesystemen, en van centrale curricula waarin te behalen leerdoelen gedetailleerd worden vastgelegd. Dit heeft volgens Sahlberg tot gevolg:

homogenization of education policies worldwide, promising standardized solutions at increasingly lower cost for those desiring to improve school quality and effectiveness.

Het tweede kenmerk is een sterke focus op enkele kernonderwerpen, te weten taal, rekenen en science. De PISA-resultaten worden o.a. als uitkomst van goed onderwijs gezien. Dit gaat ten koste van andere belangrijke vakgebieden.

Een derde kenmerk is de zoektocht naar manieren, met weinig risico, om deze leerdoelen te bereiken. Sahlberg schrijft hierover:

This minimizes experimentation, reduces use of alternative pedagogical approaches, and limits risk-taking in schools and classrooms.

Hoe meer men leert voor gestandardiseerde toetsen, des te geringer de vrijheid om te experimenteren.

Kenmerk 4 van GERM is het gebruiken van managementmodellen uit het bedrijfsleven als manier om verbeteringen te bewerkstelligen. Deze modellen komen echter niet voort uit morele doelen of human development. Volgens Sahlberg belemmeren ze ook dat scholen van elkaar leren.

Het vijfde kenmerk is volgens Sahlberg de adoptie van beleid waarbij verantwoording gebaseerd is op toetsresultaten. Processen als accreditatie, belonen en straffen (ook van docenten) worden dan afhankelijk gemaakt van prestaties van lerenden op gestandaardiseerde toetsen (de afgelopen week was er veel ophef over het openbaar maken van prestaties van docenten).

In Finland, schrijft Pasi Sahlberg, heeft men voor een andere koers gekozen. Zij gaan ook uit van bepaalde standaarden, en besteden aandacht aan basiskennis en -vaardigheden. Het Finse onderwijs gaat echter uit van veel vertrouwen in docenten en onderwijsmanagers. Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en creativiteit vormen het hart van het onderwijs,

and
purpose of teaching and learning is to pursue happiness of learning and cultivating development of whole child.

Een masterdiploma is een verplichte basis voor docenten en schoolleiders.

Het is dat het klimaat me niet aanstaat, en ik de taal niet beheers. Anders zou ik de neiging krijgen te emigreren.

Via Jelmer Evers

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.