Blog Archives

Vraagt onderzoekend leren om andere standaarden?

Hebben we nieuwe standaarden nodig, als we gebruik maken van onderzoekend leren of projectonderwijs? Thom Markham meent van wel, terwijl ik me dat ernstig afvraag.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Big data en learning analytics zijn niet pedagogisch neutraal

Het nemen van besluiten op basis van grote hoeveelheden data kent een lange historie, en heeft wortels in het Taylorisme. Vandaag de dag zie je dat deze data zonder pedagogisch-didactische inkadering worden geanalyseerd. Een gevaarlijke ontwikkeling, meent emeritus-hoogleraar Larry Cuban.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoe verhoudt het e-portfolio zich tot gestandaardiseerde toetsen?

Onderwijsinstellingen moeten een balans zien te vinden tussen een student-gecentreerd en instituuts-gecentreerd portfolio. Voorop staat dat helder en expliciet is geformuleerd wat je met dit middel wilt bereiken. Ondanks dat het belangrijk is om een kader en structuur te bieden, verhoudt het e-portfolio zich niet tot de huidige standaardisering van het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: ,

Kenmerken van de global education reform movement

Sinds de jaren tachtig is er volgens Pasi Sahlberg sprake van een global education reform movement (GERM). In verschillende landen, ook ons land, heeft deze beweging veel weerklank gevonden in het nationale onderwijsbeleid. In deze blog post bespreekt Sahlberg de kenmerken van deze beweging,

Lees meer ›

Tags: , ,

Gestandaardiseerde testen passen niet bij bekwaamheden van de 21ste eeuw

Voor de bekwaamheden van de 21ste eeuw zijn andere manieren van beoordelen nodig, dan het afnemen van gestandaardiseerde testen. Dat stelt Maggie Hos McGrane. Er moet immers een relatie zijn tussen te behalen leerdoelen en de wijze waarop je deze doelen toetst. Vind je belangrijk dat lerenden kritisch leren denken,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Worden onderwijshervormingen wel effectief aangepakt? (#in)

In de Verenigde Staten wordt al enkele jaren gepoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door meer standaardisering van curricula, meer gestandaardiseerde testen en door het bestraffen van scholen die naar verhouding onderpresteren. Ook in ons land zie je de tendens naar meer standaardisering terug in het onderwijsbeleid.

Volgens Jack Jennings is het de vraag of deze koers wel zo verstandig is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Autonomie voor docenten (#in)

Edublogger Vicki Davis heeft onlangs de kans gekregen om in de Washington Post een pleidooi te houden voor meer autonomie voor docenten. Davis bekritiseert de standaardisering van het (Amerikaanse) onderwijs, dat gericht is op het kunnen reproduceren van feiten (en niet eens op begrip). Daarbij hanteert het onderwijs ook leermiddelen uit het verleden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Geen data, maar passie in het onderwijs (#in)

The Answer to Teacher Retention: Find Passion (Not Data) Driven Schools bekritiseert scholen die gericht zijn op het meten van gemakkelijk in kaart te brengen -en sterk gestandaardiseerde- leerresultaten, en niet gericht zijn op het aanwakkeren van passie bij leerlingen en onderwijsgevenden. Is het dan vreemd dat docenten zo vaak het onderwijs verlaten,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: