Kookboek docentenondersteuning bij digitalisering

Het ondersteunen van docenten is essentieel voor een succesvolle integratie van leertechnologie in het onderwijs. In het kader van ‘Doorpakken op digitalisering’ is een ‘kookboek’ samengesteld met succesvolle voorbeelden van digitalisering in het mbo.

Kookboek docentondersteuningVolgens de samenstellers zijn de succesfactoren zorgvuldig geselecteerd aan de hand van waarderend actieonderzoek. De ‘recepten’ zijn onderverdeeld in voorgerechten en hoofdgerechten. Naar bij- en nagerechten wordt soms verwezen.

Een voorgerecht heeft minder grote gevolgen dan een hoofdgerecht. Bij elk recept wordt bij ‘mise en place’ uitgelegd “welke voorbereidende werkzaamheden voorwaardelijk zijn en welke ingrediënten nodig zijn om aan de slag te kunnen voordat je stap voor stap wordt meegenomen door het recept zelf“. Verder bevat de tip van de chef de belangrijkste succesfactor. De auteurs hebben ook achterliggende informatie in de vorm van een interview opgenomen. Een begrippenlijst sluit het kookboek af.

Een voorbeeld van een ‘voorgerecht’ is ‘Didactische ict-bekwaamheid opgeknipt in vaardigheden’. Eén van de randvoorwaarden hiervoor is: tijd en ruimte voor docenten die professionaliseren en de ontwikkelaars van het professionaliserings­aanbod.

Een voorbeeld van een ‘hoofdgerecht’ is innoveren in desing teams waarbij de aanpak van het Ixperium van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen wordt bepleit. Eén van de voorwaarden is het geloof dat “ontwerpen, onderzoeken en professionaliseren in samenhang met elkaar in designteams werkt voor de organisatie“. De bijbehorende tip van de chef is: “Een innovatielab in de school waar het designteam kan experimenteren met actuele technologische middelen, vergroot het leereffect en zorgt voor betere resultaten.”

De succesvolle voorbeelden passen naadloos binnen de inzichten uit de literatuur over succesvolle implementaties van blended en online leren. Er ligt terecht een sterke nadruk op ruimte en aandacht voor ontwerpen en ontwikkelen en op professionalisering en ondersteuning van docenten. I-coaches kunnen een belangrijke rol spelen bij de transfer van het geleerde tijdens professionalisering naar de praktijk. Een duidelijke visie, steun van leidinggevenden en tijd en ruimte voor docenten zijn essentiële voorwaarden.

Het meest kritisch ben ik over het onderdeel ’tech-savvy’. De benodigde vaardigheden van vandaag de dag verschillen helemaal niet zo van de benodigde vaardigheden van 25 jaar geleden, bepaalde onderdelen van digitale geletterdheid uitgezonderd. Daarnaast mis ik bij dit onderdeel aandacht voor de wisselwerking tussen leertechnologie en didactiek.

Daarmee bedoel ik het volgende.

Normaal gesproken kijken we altijd hoe leertechnologie een bepaalde didactische aanpak mogelijk kan maken of kan helpen versterken. Je wilt bijvoorbeeld vaardigheden demonstreren. Dat kan aan de hand van een online video. Lerenden kunnen deze video zo vaak als ze willen bekijken en vaak ook in een trager of sneller tempo.
Je moet m.i. echter ook vanuit leertechnologie naar didactiek kijken. Leertechnologie kan didactische aanpakken mogelijk maken die zonder leertechnologie niet of veel lastiger uitvoerbaar zijn. Wat kun je doen, wat zonder digitale technologie (praktisch) niet kan? Dankzij leertechnologie kun je bijvoorbeeld buitenlandse gastdocenten veel makkelijker inschakelen. Ander voorbeeld: je kunt lerenden formatieve tests met feedback veel vaker inzetten als je gebruik maakt van toetsapplicaties.
Docenten zouden m.i. in staat moeten zijn om vanuit didactiek naar leertechnologie te kijken en leertechnologie toe te passen, maar ook om vanuit leertechnologie te kijken naar mogelijke nieuwe, krachtige, leeractiviteiten. Deze bekwaamheid mis ik in het kookboek, dat ik verder alleen maar van harte kan aanbevelen.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

  1. Helaas ben ik geen goede kok en heb ik niks met koken en kookboeken, maar zoals dit is in elkaar is gezet vind een knap stukje creativiteit. Misschien moet de term Techsavvy dan iets anders worden omschreven, want ik deed zelf de uitgebreider versie van Tech Savvy waarbij we met persona’s de thema’s EN de didactiek exploorden , samenbrachten op student en docent niveau. ( meerdere niveaus)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *