Laat lerenden online ideeën delen in plaats van zichzelf voor te stellen

Bij online cursussen starten we vaak met online kennismaking. Het achterliggende idee is dat lerenden gemakkelijker met elkaar online interacteren als men elkaar een beetje kent. Recent onderzoek laat zien dat je betrokkenheid eerder bevordert als je lerenden vraagt ideeën over de inhoud van de cursus te delen.

Ik start online cursussen ook meestal met de vraag aan lerenden om kort iets over zichzelf te schrijven en dit met anderen te delen. Uiteraard geef ik daarbij zelf het goede voorbeeld, waarbij ik ook altijd een foto van mijzelf deel. Socialisatie gaat volgens Gilly Salmon immers vooraf aan informatie uitwisselen en interactief leren.

Onderzoekers van de University of Illinois Urbana-Champaign concluderen echter dat de betrokkenheid bij online leren met bijna een derde kan worden vergroot als je lerenden vraagt om ideeën over de cursus te delen in plaats van persoonlijke details door middel van ‘ijsbrekers’ en introducties over zichzelf (wie ben je, waarom neem je deel?).

De onderzoekers stellen dat de betrokkenheid bij online cursussen, met name bij massive open online courses, relatief laag is. De reden is dat lerenden niet de gelegenheid hebben om face-to-face met elkaar kennis te maken. Daarom proberen we dit vaak te compenseren via ‘ijsbrekers’ of door lerenden te vragen zichzelf online, vaak via een forum, voor te stellen. Toch leidt dat niet altijd tot het gewenste resultaat.

De onderzoekers hebben daarom 2.000 deelnemers aan een populaire massive open online cursus at random gevraagd ofwel iets persoonlijks over zichzelf te delen, ofwel ideeën te posten die met de cursus te maken hadden, ofwel niets.

Gedurende 18 maanden hebben zij 12.000 bijdragen geanalyseerd en ook gekeken naar participatie in andere leeractiviteiten. De onderzoekers verwachtten dat degenen die gevraagd werden iets over zichzelf te delen, een grotere mate van betrokkenheid zouden vertonen. Dat bleek echter niet het geval te zijn.

Lerenden die hun ideeën over de cursus deelden, waren 30% meer betrokken (gemeten op basis van het aantal video’s dat ze bekeken, het aantal assessments dat zij maakten en de scores op de beoordelingen). Wat lerenden delen speelt volgens de onderzoekers een grote rol bij het verbeteren van betrokkenheid bij online leren. Zelfs degenen die niet gevraagd werden iets te delen, bleken meer betrokken te zijn dan degenen die gevraagd werden persoonlijke informatie te delen.

Het delen van persoonlijke informatie gebeurt volgens de onderzoekers vaak oppervlakkig en kort. Je kunt dat beter niet bij asynchroon online leren toepassen. Daar is namelijk sprake van betrekkelijk veel anonimiteit. Je kunt lerenden daarom beter stimuleren zich meer bezig te houden met de inhoud van de cursus en hun ideeën daarover te delen. Deze bijdragen zijn vaak veel uitgebreider en beter geformuleerd.

Mijn opmerkingen

  • Bij blended learning kun je bijeenkomsten gebruiken voor kennismaking. Daarnaast kun je ook live online sessies gebruiken voor kennismaking. De bevindingen uit dit onderzoek hebben betrekking op volledig asynchroon online leren. We weten dat synchroon online leren zich beter leent voor socialisatie dan asynchroon online leren.
  • De onderzoekers hebben hun analyse uitgevoerd binnen een massive open online course. De schaalgrootte zou best wel eens van invloed kunnen zijn op een gevoel van anonimiteit en op de motivatie van lerenden om persoonlijke informatie te delen. Dit onderzoek zou herhaald kunnen worden binnen verschillende kleinschalige online cursussen. Toch zal ik deze bevindingen toepassen binnen de online cursussen die ik ga verzorgen.
  • Socialisatie kan ook worden bevorderd door ideeën over de inhoud van de cursus met elkaar te delen. Je hoeft daarvoor niet per se persoonlijke informatie met anderen te delen.

 

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.