Leertechnologie effectief in het onderwijs inzetten

Vandaag heb ik weer eens een sessie mogen verzorgen over ICT in het onderwijs. Dit keer ging het om een ‘prikkelsessie’ over “leertechnologie effectief in het onderwijs inzetten” bij het ‘masternetwerk’ van het Deltion College.

ICT wordt lang niet altijd dusdanig ingezet dat het leidt tot een duurzame verandering in gedrag of in het vermogen om je op een bepaalde manier te gedragen. Tot leren, dus.
Met name eind jaren negentig hebben we met name geprobeerd minder effectieve vormen van onderwijs te kopiëren naar een digitale variant. Dat is echter niet de juiste manier.

Inmiddels kent technology enhanced learning een rijke variëteit. Om enkele nadelen van leren met ICT te compenseren zijn we ook gebruik gaan maken van blended learning. Blended learning kent op zich ook veel variatie. Zelf onderscheid ik elf modellen waarvan ik er vandaag drie kort heb toegelicht.

De laatste jaren is meer bekend over wat, wanneer, waarom effectief is bij het gebruik van ICT. Ik heb drie redenen besproken waarom het gebruik van ICT niet altijd effectief is (en voorbeelden gegeven hoe het wel kan):

 1. We gebruiken leertechnologieën niet op een passende manier. Dat wil zeggen: niet op een manier die past bij de ‘affordances’ van de technologieën. Een voorbeeld is het lezen van lange teksten vanaf een beeldscherm.
 2. We zijn onvoldoende goed in staat om leertechnologie op een effectieve manier te verbinden met didactiek. Aan de hand van Merrill’s First Principles of Instruction heb ik geïllustreerd
  1. hoe je ICT kunt gebruiken om problemen centraal te stellen (bijvoorbeeld via storytelling),
  2. hoe je ICT kunt gebruiken voor het activeren van lerenden (zoals brainwriting via Padlet),
  3. hoe je ICT kunt gebruiken voor het demonstreren van nieuwe kennis (houdt de Microsoft Hololens in dit verband in de gaten, maar kijk ook kritisch naar je online leermaterialen),
  4. hoe je ICT kunt gebruiken voor het toepassen van het geleerde (bijv. formatieve toepassingsvragen met automatische feedback)
  5. en hoe je ICT kunt gebruiken voor het integreren van het geleerde in de praktijk (bijvoorbeeld door lerenden te laten vloggen over werkplek leren).

   Verder biedt ICT mogelijkheden om de voortgang van lerenden beter te volgen. Voorwaarde is wel dat je iets met de signalen doet.

 3. Blended learning en volledig online leren worden niet op een goede manier geïmplementeerd. Ik heb kort mijn implementatiemodel toegelicht en ben vervolgens ingegaan op het voorbereiden van lerenden op leren met ICT en op de houding en expertise van docenten om leertechnologie op een effectieve manier te gebruiken.
  Aan de hand van opdrachten hebben we gekeken naar de veranderbereidheid van docenten en naar manieren om hun deskundigheid op dit gebied te vergroten.

Hieronder vind je mijn presentatie:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: