Leertechnologie is niet de kern van verbetering en vernieuwing van leren, onderwijs en opleiden

Het gebruik van leertechnologie leidt lang niet altijd tot effectief leren. Het is wijs om bij technology-enhanced learning een ander vertrekpunt te kiezen dan de leertechnologie.

Robert Slavin pleit ervoor dat we kritisch moeten kijken naar de rol van technologie in het onderwijs. Hij haalt drie grootschalige evaluatiestudies aan over het gebruik van leertechnologie in Latijns-Amerika. Twee van die studies laten geen of zelfs een negatief effect zien van het gebruik van leertechnologie op leerprestaties. Eén studie laat juist een positief effect zien van leertechnologie op leerprestaties.

Slavin zoekt ook naar verklaringen:

  • Bij één mislukt project werd weinig geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van docenten. Docenten moesten zelf uitzoeken hoe zij de technologie in het onderwijs konden inzetten.
  • In het tweede mislukte project was sprake van bijbehorende professionalisering, maar werden computers gebruikt als vervanger van docenten. Daarnaast waren de experimentele benaderingen niet goed geïmplementeerd.
  • Bij het succesvolle project fungeerde ICT als facilitator van docenten. De technologie stond niet centraal. Computers werden gebruikt om een op zich complexe didactische aanpak te vereenvoudigen.

The theory of action emphasized enhanced motivation to engage in cooperative study of math. The computers were only a tool to achieve this goal.

Robert Slavin wijst er op dat leertechnologie dikwijls weinig effect heeft op leerprestaties. Volgens hem is er niets magisch aan ICT. Het gebruik van leertechnologie kan werken als de onderliggende aanpak goed is. Slavin meent dat het wellicht het beste is om na te denken over welke niet-technologische benaderingen bewezen zijn of waarschijnlijk zullen leiden tot meer effectief leren.

Vervolgens kun je dan kijken hoe leertechnologie op zich effectieve aanpakken gemakkelijker, goedkoper, meer motiverend of nog meer effectief kan maken. De auteur gebruikt hierbij de analogie van een concert: kwalitatief goede audiotechnologie maakt muziek aangenamer of beter hoorbaar. De totale ervaring van een concert is echter nog steeds afhankelijk van een goede compositie en goede prestaties van de artiesten.

Perhaps technology in education should be thought of in a similar enabling way, rather than as the core of innovation.

Vraag je daarom niet af wat de beste manier is om technologie te gebruiken maar wat de beste manier is om lerenden te betrekken, te boeien en te instrueren, en hoe leertechnologie daar aan kan bij dragen.

Het pleidooi van Slavin sluit goed aan op de opvattingen over leertechnologie die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Ik gebruik daarom vaak principes waarover redelijk veel consensus is dat ze leiden tot effectieve manieren van leren. Vervolgens kijk ik hoe deze manieren gefaciliteerd of versterkt kunnen worden met leertechnologie.

Dan nog moet je de nodige aandacht besteden aan een zorgvuldige implementatie. Want successen en mislukkingen op dit terrein kunnen diverse oorzaken hebben.

Tot slot is het belangrijk te onderstrepen dat je ook andere doelen kunt hebben met de inzet van leertechnologie dan het verbeteren van leerprestaties. Bijvoorbeeld het bereiken van doelgroepen die nu onvoldoende deelnemen aan continue professionele ontwikkeling omdat ze leren maar moeilijk kunnen combineren met werk en privé. Door meer online leren in te zetten, kun je deze doelgroep beter in staat stellen te participeren. Dit hoeft dan niet persé te leiden tot betere leerresultaten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: