Leestips voor de zomervakantie

Persoonlijk lees ik tijdens de zomervakantie voornamelijk romans. Maar als je je vakgebied op het gebied van (technologie ondersteund) leren, opleiden en onderwijs wilt bijhouden, dan heb ik hier enkele tips.

Designing Effective Instructional Videos

Deze bijdrage van The Learning Scientists vat een recent paper samen van Richard Mayer. Mayer presenteert hierin een overzicht van onderzoek naar hoe mensen leren van multimediapresentaties. In dit paper presenteert hij een aantal bewezen principes voor het ontwerpen van instructievideo’s. Mayer benadrukt het belang om rekening te houden met twee kanalen waarmee we informatie verwerken (verbaal en visueel), hij waarschuwt ervoor dat we maar een beperkte hoeveelheid informatie kunnen verwerken en hij pleit voor het actief verwerken van informatie. Verder beschrijft Richard Mayer drie manieren waarop we video’s verwerken, en bespreekt hij zijn fameuze multimediaprincipes.

Digest #154: Memorizing vs Understanding

Deze bijdrage vat een aantal artikelen samen die gaan over de complexe relatie tussen onthouden en begrijpen. De auteur concludeert onder meer dat het geen zin heeft om je alleen te focussen op begrijpen in plaats van op onthouden. De scheiding tussen onthouden en begrijpen is een valse dichotomie.

De lessen van de pandemie

ROC Friese Poort heeft een rapport gepubliceerd waarin men in 40 pagina’s stilstaat bij en reflecteert op het ‘coronaonderwijs’.

Want ondanks alle lastigheden en problemen waren er ook positieve ervaringen die we zijn gaan waarderen. Wat hebben we geleerd? Wat heeft deze pandemie ons gebracht en wat nemen we mee?

Een deel van het onderwijs kan volgens de samenstellers goed, soms beter, digitaal worden verzorgd. Lesgeven in kleinere groepen werkt voor sommige studenten goed, en het onderwijs zou ook meer naar eigen inzicht moeten kunnen examineren. Verder kunnen bepaalde vormen van begeleiding prima online plaatsvinden. Een andere belangrijke conclusie is dat medewerkers en studenten zich hebben gerealiseerd hoe belangrijk de school als ontmoetingsplaats is. Dit rapport bevat niet alleen kwalitatieve informatie, maar ook de nodige cijfers. Mooi dat dit ROC zo expliciet terugblikt op het onderwijs tijdens de (gedeeltelijke) lockdown.

Uitgewerkte voorbeelden ontwerpen

Mirjam Neelen en Paul Kirschner hebben drie blogposts geschreven over ‘uitgewerkte voorbeelden’ (worked examples). Onderzoek laat zien dat uitgewerkte voorbeelden ertoe bijdragen dat lerenden leren hoe zij (complexe) problemen moeten oplossen. Bij het ontwerpen van uitgewerkte voorbeelden komt echter het een en ander kijken, zo maken Mirjam en Paul duidelijk. In de eerste blogpost gaan zij in op de rol van intra-voorbeeldkenmerken in uitgewerkte voorbeelden (hoe het voorbeeld is ontworpen en de manier waarop de oplossing van het voorbeeld wordt gepresenteerd?). Bijdrage twee gaat over inter-voorbeeld kenmerken (hoe moet je de volgorde en rangschikking van de voorbeelden tijdens de instructie bepalen?).  In de derde en laatste bijdrage gaan de auteurs in op ‘explanation effects‘.

Serious Games are a Serious Tool for Team Research (pdf)

In dit paper betogen de auteurs dat je serious games niet alleen kunt gebruiken voor onderwijs en opleiden, maar ook voor het doen van onderzoek als en vooral op gebieden waar meerdere spelers (groepen of teams) bij betrokken zijn.
De auteurs schetsen de belangrijkste constructen en en uitdagingen in ’teamonderzoek’, en bespreken voorts ‘serious games’. Vervolgens gaan zijn in op noodzakelijke
kenmerken voor ‘game engines’ binnen onderzoek dat wordt uitgevoerd door teams. Zij discussiëren daarna over de toegevoegde waarde van het gebruik van serious games. In hun paper beargumenteren de auteurs dat serious games een effectief instrument zijn met bewezen betrouwbaarheid en validiteit, die deel zouden moeten uitmaken van een onderzoeksprogramma voor diegenen die betrokken zijn bij ’teamonderzoek’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.