Leiden educatieve applicaties tot betere leerresultaten?

Het onderwijs (publiek en particulier) investeert fors in de aanschaf van educatieve applicaties. Maar in welke mate worden deze gebruikt? En leiden ze tot goede leerresultaten? In de VS is hier onlangs grootschalig onderzoek naar gedaan.

Het artikel “How Effective for Learning are the Apps we Use?” stelt dat het Amerikaanse onderwijs jaarlijks drie miljard dollar besteedt aan meer dan 2400 educatieve programma’s. Het is echter niet altijd duidelijk wat de invloed van deze apps op leren is. Is er bijvoorbeeld op z’n minst sprake van een correlatie tussen hogere toetsscores en het gebruik van een bepaalde app?

Dr. Ryan S. Baker van de Universiteit van Pennsylvania heeft daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van educatieve apps (zo te zien in opdracht van een data management bedrijf). Hij heeft 1,48 miljoen uur gebruik door 390.000 studenten uit 58 schooldistricten bestudeerd.

Daarbij kijkt Baker naar de investeringen, de mate waarin de apps worden gebruikt (door hoeveel lerenden, hoe lang en hoe vaak) en de impact. Het rapport staat online.

Enkele bevindingen:

  • 71% van de licenties wordt nooit gebruikt. Een licentie kost gemiddeld $ 6,79. Er wordt dus heel wat geld verspild aan educatieve apps.
  • Er zijn apps die zeggen effectief te zijn bij intensief gebruik. Deze apps worden echter niet altijd effectief gebruikt. 97,6% van de licenties worden niet intensief gebruikt (10 of meer uur), ook al adviseren leveranciers dat wel te doen.
  • Veel apps hebben geen relatie met leerresultaten, ongeacht hoe lang of hoe vaak ze worden gebruikt.
  • De effectiviteit van apps varieert dikwijls. Er zijn apps die in grotere steden effectief blijken te zijn, maar in kleinere steden niet. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wijze van implementeren.
  • Educatieve apps dragen nooit zelfstandig bij aan effectief leren. De effectiviteit is afhankelijk van de professionele ontwikkeling van docenten, van een doordachte implementatie en consistent ‘engagement’.
  • Het is belangrijk om het gebruik van educatieve applicaties te monitoren, en op basis daarvan actie te ondernemen.

Veel van de apps in het onderzoek worden in ons land volgens mij niet gebruikt. Canvas bijvoorbeeld wel. Deze leeromgeving scoort best goed in de analyse, net als Wikipedia. Het zou goed zijn om ook in ons land onderzoek te doen naar het gebruik en de impact van educatieve applicaties.

Wees in elk geval kritisch als het gaat om de aanschaf van educatieve applicaties. Besteed zorgvuldige aandacht aan de invoering en monitor gebruik en effecten.

De bijdrage “How Effective for Learning are the Apps we Use?” Is helaas niet meer online te vinden. De oorspronkelijke bron is: https://www.techlearning.com/tech-learning-blog/how-effective-for-learning-are-the-apps-we-use
Ik had deze in de applicatie Pocket gearchiveerd.

Zie ook Why Aren’t Schools Using the Apps They Pay For?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord