Leren we dankzij online leren wel de juiste bekwaamheden?

Dankzij online leren is het hoger onderwijs tijdens de Coronacrisis gecontinueerd. Het lijkt er zelfs op dat het online leren niet ten koste is gegaan van studieresultaten zoals examens (praktijkvakken uitgezonderd). Hoogleraar Robert Danisch vraagt zich echter af of we daarbij wel naar de juiste zaken kijken.

Danish stelt dat we eenzijdig kijken naar kennisverwerving. Dat kan prima online plaatsvinden. Onderwijs is echter ook bedoeld om lerenden te helpen betere burgers, denkers, schrijvers en medewerkers te worden. Dit is volgens hem de hoeksteen van

human flourishing and democratic participation.

Robert Danish verwijst daarbij naar het werk van John Dewey. Voor Dewey vormen interactie, imitatie, oefenen en reflectie essentiële elementen van goed onderwijs. Volgens Robert Danish is het soort imitatie dat Dewey in gedachten had – mensen die elkaar imiteren – onmogelijk bij online leren op afstand.

Lerenden leren ook beter na te denken door nieuwsgierigheid en het bestuderen van realistische problemen. Zij leren dit via interactie met betrokken docenten, via ‘modelling’ en de overtuigingkracht van taal. Online is dit volgens Danish bijna niet te realiseren.

Dewey’s focus on the importance of the interaction between student and teacher, the modelling and imitation of habits of thinking and the necessity of creative and collaborative problem solving in the classroom are all made more difficult in a remote setting.

Dit komt volgens hem echter niet tot uiting in examenresultaten omdat daarbij vooral gekeken wordt naar kennisverwerving.

Danish schrijft dat juist de pandemie heeft aangetoond dat we meer verfijnde, meer geperfectioneerde en goed geoefende “know-how” bekwaamheden nodig hebben. Daarbij doelt hij op bekwaamheden zoals het stellen van doordachte vragen, het vinden van nieuw bewijsmateriaal, het testen van hypothesen, het samenwerken met diverse anderen, of het kritisch evalueren van gegevens of bewijsmateriaal.

Online zijn we volgens hem vooral bezig met routinematige informatieverwerking, en is er minder ruimte voor het ontwikkelen van deze bekwaamheden en het stellen van vragen.

Mijn opmerkingen

Uiteraard kun je kritisch denken, samenwerken en andere belangrijke bekwaamheden niet los zien van vakinhoud. Interactie, imitatie, oefenen en reflectie zijn dan inderdaad van groot belang. Het is inderdaad zo dat online interactie complexer is dan face-to-face interactie. Dat wil echter niet zeggen dat het onmogelijk is.

Hetzelfde geldt voor imitatie, oefenen en reflectie. Met behulp van video en virtual reality kan imiteren en oefenen online plaatsvinden. Reflecteren kan bijvoorbeeld via bloggen of reflectievloggen worden bevorderd.

Bepaalde praktijkonderdelen zijn inderdaad lastig of eigenlijk niet online te oefenen. Er is echter meer online mogelijk dan Robert Danish denkt. Dat wil niet zeggen dat kritische interacties, imiteren en reflectie tijdens COVID-19-onderwijs online hebben plaatsgevonden.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.