Lerenden ondersteunen om met succes microcertificaten te behalen

Microcredentials zijn volgens Kristin Franklin een belangrijke manier voor volwassen lerenden om hun bekwaamheden op specifieke vakgebieden aan te tonen. Zij stelt echter dat het met succes behalen van microcredentials veel ondersteuning vereist waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van volwassen lerenden.

Werknemer die op de werkplek leert en microcertificaten verkrijgt.
DALL-E: werknemer die op de werkplek leert en microcertificaten verkrijgt.

Een effectief ondersteuningssysteem kan microcredentials volgens Franklin aanbieden in combinatie met professionele leertrajecten. De integratie hiervan in bestaande professionele ontwikkelingsprogramma’s – ingebed in het werk- helpt lerenden om hun leerproces in een relevante context te plaatsen en hun bekwaamheden direct in hun werkomgeving toe te passen. Het bieden van voldoende tijd en flexibiliteit, bijvoorbeeld door af te zien van strikte deadlines en lerenden op hun eigen tempo te laten leren, is volgens Franklin van groot belang om betrokkenheid te bevorderen en het gevoel van ‘overweldiging’ te verminderen.

Zij stelt ook dat erkenning een belangrijke motivator voor volwassen lerenden is. Organisaties kunnen de prestaties van lerenden erkennen met beloningen zoals badges, certificaten, promoties, kansen op vooruitgang, toelages of salarisverhogingen. Dit kan lerenden volgens haar verder stimuleren om actief deel te nemen aan leren en ontwikkelen.

Het geven van duidelijke feedback helpt bovendien lerenden te begrijpen wat ze moeten doen om vooruit te komen. Dit motiveert hen om door te gaan met hun werk en zorgt ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen als professionals. Verder willen volwassen lerenden weten wat er van hen verwacht wordt bij elke microcredential. Gedetailleerde beoordelingscriteria, rubrics en prestatie-indicatoren maken het mogelijk dat lerenden hun inspanningen afstemmen op de gewenste resultaten. Duidelijke beoordelingscriteria zorgen ook voor een gevoel van eerlijkheid en objectieve beoordeling.

Franklin concludeert dat het ondersteunen van volwassen lerenden bij leren en ontwikkelen een veelzijdige benadering vereist die hun specifieke behoeften en uitdagingen herkent:

A robust ecosystem of learning opportunities, parallel offering of micro-credentials and professional learning, time and flexibility, recognition and incentives, personalized coaching, and transparent assessment criteria are all essential components of an effective support system.

Mijn opmerkingen

Kristin Franklin stipt een aantal relevante elementen aan die belangrijk zijn voor een leven lang ontwikkelen, los van de vraag of het om microcredentials gaat. Ontwerpers van leertrajecten voor werkende volwassenen kunnen hun leertrajecten tegen het licht houden, met behulp van deze elementen. Franklin kijkt bij motiverende factoren wel alleen naar factoren die extrinsieke motivatie bevorderen. Je moet m.i. ook oog hebben voor het bevorderen van intrinsieke motivatie (o.a. door realistische taken of problemen onderwerp van het leren te laten zijn).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *