LMS implementeren: overschat en onderschat

Vandaag heb ik een keynote verzorgd tijdens de jaarlijkse Moodlemoot Nederland & Vlaanderen 2023. Een MoodleMoot is een jaarlijkse conferentie bedoeld voor docenten, opleiders, managers, functioneel beheerders en ontwikkelaars die het LMS Moodle gebruiken. Organisator Avetica had mij gevraagd een presentatie te verzorgen over de invoering van een leermanagementsysteem. Een aantal zaken wordt daar m.i. bij overschat, en een aantal aspecten juist onderschat.

Ik gebruik al vele jaren een eigen implementatiemodel dat ik vandaag heb gebruikt om een aantal zaken dat wordt overschat en onderschat te presenteren. Dit model heeft overigens grote overlap met A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education van Graham cs. Daarnaast geldt: “the devil is in the detail”. Je kunt bijvoorbeeld tegen problemen aanlopen met de koppeling tussen een bronsysteem en een LMS als gebruikers in het bronsysteem een extra handeling moeten uitvoeren om die koppeling werkend te krijgen.

Leiderschap en strategie

Als een organisatie besluit een (nieuw) LMS in te voeren, dan is de top van de organisatie bereid daar fors in te investeren. Zij ervaren een hoge mate van urgentie voor de korte termijn. Zij formuleren vaak duidelijke kaders waarbinnen teams veel autonomie krijgen. Wel onderschat men de doorlooptijd van de implementatie. Als het LMS eenmaal wordt gebruikt, dan ben je er nog niet. Je wilt namelijk dat de kwaliteit van je onderwijs/opleiden verbetert of meer flexibilisering realiseren. Na de initiële implementatie stappen veel leiders helaas over naar een volgend vraagstuk dat tijdelijk veel aandacht krijgt. Het gebruik van het LMS wordt ook lang niet altijd verbonden met de organisatiestrategie. Daar komt bij dat leiderschap zich op tal van niveaus binnen een organisatie afspeelt, en het vooral de opleidings/teammanagers zijn die onvoldoende urgentie geven aan de implementatie van een LMS omdat men erg veel issues het hoofd moet bieden.

Infrastructuur en systemen

Hieronder vallen onder meer het realiseren van koppelingen met bronsystemen. Technisch gezien is dit anno 2023 niet heel complex. Verder is de performance van SaaS-oplossingen goed. Wat wel onderschat wordt, is de integratie van toepassingen via LTI-standaarden. Veel systemen voldoen nog niet aan die standaarden. Ook kun je vaak alleen single sign on realiseren.

Curriculum

Verschillende betrokkenen realiseren zich dat je leertechnologie niet puur moet gebruiken om bestaande manieren van onderwijs te vervangen, maar dat je een nieuw LMS eigenlijk moet gebruiken om je onderwijs te verbeteren en te versterken. Het probleem is alleen dat je daar niet aan toe komt als je een nieuw LMS gaat invoeren. Het vraagt namelijk om een erg grote cognitieve belasting van betrokkenen om een nieuw LMS te leren gebruiken en om direct het onderwijs/opleiden aan te gaan passen. Er zijn teams die daar wel toe in staat zijn. Zij zijn meestal al bezig om hun onderwijs te verbeteren.

Mensen en cultuur

Tijdens de initiële implementatie worden veel middelen vrij gemaakt voor het professionaliseren en ondersteunen van docenten. Er worden bijvoorbeeld ook uitzendkrachten ingehuurd om docenten werk uit handen te nemen bij het maken van de overstap. Over het algemeen wordt het draagvlak voor het migreren van een LMS onderschat. Docenten zijn beste bereid om te investeren in een ander LMS als zij de toegevoegde waarde ervan ervaren en als een selectieproces zorgvuldig is verlopen. Tegelijkertijd onderschatten we echter ook de tijd en energie die een implementatie met zich meebrengt. Docenten hebben vaak onvoldoende tijd en ruimte om zich een nieuw LMS eigen te maken en om onderwijs in het LMS te ontwikkelen. We onderschatten de tijd die het kost om een nieuw LMS daadwerkelijk te implementeren.

Processen en organisatie

War meestal goed gaat, is het opzetten van een ondersteuningsstructuur en de besluitvorming over of je bestaande content het beste kunt migreren of dat je het beste met een schone lei kunt beginnen. Wat onderschat wordt is de complexiteit van de samenhang van bronsystemen met het LMS. Betrokkenen inclusief leidinggevenden vinden de samenhang tussen bronsystemen en LMS erg lastig. Ze snappen het pas als ze het doorhebben. Dan is het te laat een is sprake van ruis omdat studenten bijvoorbeeld geen toegang hebben tot de opleidingsonderdelen die zij zouden moeten volgen. Verder valt op dat we herontwikkelen van opleidingsonderdelen in het LMS niet plannen, terwijl dit wel substantieel werk inhoudt.

Machtsverhoudingen en belangen

Binnen een grote organisatie kunnen afdelingen, diensten en sectoren verschillende belangen hebben en in een competentiestrijd verwikkeld zijn. Toch verloopt de samenwerking binnen onderwijsinstellingen meestal goed, vooral op de werkvloer.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.