Magazine ‘Boost je onderwijs met ICT’

Van 2015 tot en met 2019 is bij de Radboud Universiteit het programma ICT in het Onderwijs uitgevoerd. In het kader van dit programma is onder meer een nieuwe digitale leeromgeving ingevoerd. Maar er is veel meer gebeurd. Een fraai digitaal magazine biedt zicht op de resultaten.

Het magazine bestaat uit korte artikelen en interviews:

  • Terugkijken en vooruitzien.
  • Projecten en resultaten (Brightspace, digitaal toetsen, digitaal portfolio, kennisclips, feedback, evalueren, digitale cursusdossiers, docentondersteuning).
  • Proeftuinen. Hierbij gaat het om veel experimenten door docenten met allerlei leertechnologieën. Elke proeftuin wordt beschreven volgens een bepaald format. Ik heb ook enkele video’s hierover gezien.
  • Studielandschappen.
  • Onderwijsinnovatieteam.
  • ICT in het onderwijs over vijf jaar.
  • Contact.

Docenten hebben bijvoorbeeld meer ruimte gekregen om te innoveren. Ook gebruikt de Radboud Universiteit vooral om het bestaande onderwijs te verrijken. Meer mogelijkheden om online te samenwerken te faciliteren, is nog een uitdaging.

Onder de noemer Onderwijsvernieuwing met ICT investeert de Radboud Universiteit de komende drie jaar nog verder in het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteitsverbetering.

De voorzitter van het College van Bestuur verwacht bijvoorbeeld dat persoonlijk contact ook in de toekomst de kern van ons onderwijs zal zijn (ontmoeten, begeleiden en delen van kennis). Kwaliteit, binding en persoonlijk zijn drie pijlers in de strategie. ICT zal binding moeten faciliteren. Daarnaast zal het onderwijs steeds meer gaan over ‘technologie’. Elk vakgebied krijgt immers te maken met digitalisering.

Ik heb met plezier een deel van dit magazine doorgenomen, en ik ben van plan nog meer onderdelen te bekijken. Je kunt hier menig uur aan besteden.

Wat ik me wel afvraag bij de proeftuinen, is: wat doe je als veel experimenten met verschillende doch ook vergelijkbare leertechnologieën succesvol zijn? Ga je dan al deze leertechnologieën implementeren en ondersteunen?

Dergelijke experimenten zijn rijke leerervaringen en werken motiverend. Maar wat doe je daarna?

Met dank aan Erik Reinders voor de tip.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: