Marktplaats voor online leren(#in)

Een paar dagen geleden schreef ik over nieuwe business modellen die ontstaan, als gevolg van de opkomst van sociale media. Het onderwijs blijft op dat terrein echter achter, stelde ik.
Uiteraard zijn er wel initiatieven waarbij gepoogd wordt om schakels uit de 'onderwijsketen' te elimineren. Zoals het deze week gelanceerde Examville: een marktplaats voor online leren. Tech&Learning omschrijft deze marktplaats als volgt:

Students can find qualified tutors, share study guides and review materials, submit questions for expert response, participate in live online classes and prepare for standardized testing. Teachers can sign up for free to host live online classes or offer their tutorial services on a one-on-one basis, receiving compensation for their instruction and expertise.

Natuurlijk zijn dit interessante ontwikkelingen. Toch geloof ik niet dat dergelijke initiatieven op korte termijn in ons land tot ontwrichtende innovaties zullen leiden. Dat heeft volgens mij te maken met de wijze waarop onderwijs erkend wordt. Je kunt -indien kwalitatief goed uitgevoerd- uitstekend leren via zo'n marktplaats. Maar als dat niet tot een civiel effect leidt, dan bieden dergelijke marktplaats geen alternatief voor grote groepen mensen.
Ook is het de vraag hoe het zit met de toegankelijkheid van dergelijk aanbod. Particulier onderwijs is ook slechts weggelegd voor een beperkte groep, vanwege de hoge kosten. Wellicht dat online marktplaatsen meer individuen kunnen bedienen, tegen lagere kosten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *