Massive Open Online Courses en werkplek leren

Volgens Sahana Chattopadhyay kan de samensmelting van twee typen MOOCs leiden tot een nieuw type massive open online course dat relevant is voor corporate learning.

Social learning
Foto: Jemimus

Chattopadhyay doelt daarbij op de samensmelting van de connectivistische MOOCs en de instructivistische MOOCs. Dit nieuw type MOOC zou dan:

  • Sociaal en informeel leren op de werkplek moeten faciliteren. Volgens de auteur is samenwerking en interactie inherent aan MOOCs. Binnen veel organisaties bestaat echter terughoudendheid als het gaat om sociale netwerken op de werkvloer. Door de inhoud van de MOOCs te verbinden met leren via netwerken wordt sociaal en informeel leren betekenisvol voor deze organisaties.
  • Een type community manager moeten voortbrengen die een kruising vormt van een enterprise community manager en een ontwerper van leerervaringen. Sahana Chattopadhyay stelt dat er binnen bedrijven verschillende typen lerenden zijn, die op verschillende manieren aan diverse leervragen werken. Dit stelt specifieke eisen aan degene die leren moet faciliteren. Het is niet voldoende dat je je beperkt tot het modereren van communities of het ontwerpen van trainingen en opleidingen.
  • De kloof tussen bestaande organisatorische eenheden (’silo’s’) overbruggen. Als je MOOCs binnen je organisatie vrij toegankelijk maakt, komen lerenden uit diverse organisatieonderdelen met elkaar in aanraking (zelfs als een groot deel alleen kennis neemt van interacties). De inhoud van een cursus kan juist worden gebruikt als prikkel voor organisatiebrede discussies.

Ik denk dat corporate learning inderdaad gebaat kan zijn bij MOOCs. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan het gebruik maken van de content van bestaande MOOCs. Een bedrijf dat een cursus beschikbaar stelt voor een grote groep medewerkers, creëert immers geen MOOC (de cursus is niet ‘open’).

Verder heb ik het idee dat ‘social learning’ binnen arbeidsorganisaties steeds vaker geaccepteerd wordt. Ik verwacht dat daarbij eerder gebruik zal worden gemaakt van platforms a la Curatr dan van typische online cursusomgevingen.

Als je MOOCs overigens wilt gebruiken voor leren waarbij sprake is van een hoge mate van zelfsturing en van interactie, dan vraagt dat inderdaad het nodige van het ontwerp en van degenen die deze leerprocessen moeten faciliteren. Ik weet niet of dan sprake is van een samensmelting van connectivistische MOOCs en de instructivistische MOOCs, of van een heel nieuw type leeractiviteit.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord