Meer weten over ChatGPT?

Bijna een week geleden schreef ik de blogpost AI content generatie tools zoals ChatGPT leiden tot kansen en uitdagingen voor leren, opleiden en onderwijs. Er zijn de afgelopen tijd meer bijdragen geschreven over deze opzienbarende toepassing van artificiële intelligentie en de relevantie voor leren, opleiden en onderwijs.

Over ChatGPT en Futures Literacy

In deze bijdrage gaan Marc Coolen en Pierre Gorissen met elkaar in gesprek over ChatGPT en ‘Futures literacy’. De bijdrage bevat beschrijvingen van diverse toepassingen. Zij stellen onder meer dat je vanuit verschillende kaders en aannames heel verschillend kunt oordelen over deze ontwikkeling. Kijk in elk geval niet alleen naar risico’s en beperkingen, maar denk na over hoe we “studenten nog beter voorbereiden op deze mogelijke toekomsten inclusief de vaardigheden die ook zij nodig hebben daar steeds opnieuw hun weg in te blijven vinden”.

GPT-3 through a glass darkly

Harold Jarche bekijkt ChatGPT vanuit Marshall en Eric McLuhan’s ‘Laws of Media‘. Hij concludeert dat het veel moeilijker zal worden om een gemiddelde, of zelfs bovengemiddelde, schrijver te zijn. Alleen de besten zullen floreren. “Perhaps we will see a rise a neo-generalists”. Als je aan het begin van je loopbaan staat, dan kun je je wellicht het beste niet specialiseren, maar verschillende aanvullende vaardigheden te ontwikkelen, zoals schrijven, meent Jarche.

Playing around with ChatGPT from OpenAI

Wil je voorbeelden zien van antwoorden van ChatGPT op uiteenlopende vragen omdat de applicatie zelf overbelast is? Dan is deze blogpost wat voor jou. Kun jij op basis van jouw kennis controleren of de antwoorden correct zijn?

ChatGPT, Galactica, and the Progress Trap

Abeba Birhani en Deborah Raji hebben een bijzonder kritische bijdrage over toepassingen zoals ChatGPT geschreven. De juichende verhalen leiden volgens hen af van de schade die deze systemen veroorzaken: “People get hurt from the very practical ways such models fall short in deployment, and these failures are the result of their builders’ choices—decisions we must hold them accountable for.” Zij wijzen op de gevolgen die dergelijke toepassingen kunnen hebben als bijvoorbeeld foutieve medische adviezen worden gegeven. Deze toepassingen hanteren volgens hen een ‘trick mirror‘: het leren van de vorm van de Engelse taal zonder bezit van de inherente linguïstische capaciteiten die het werkelijke begrip aantonen.

What is ChatGPT and How to Teach With It? Tips & Tricks

Eric Ofgang typeert lesgeven met ChatGPT als een tweesnijdend zwaard. Studenten kunnen ermee frauderen, maar de applicatie biedt ook veel kansen: het is een krachtige en leuke digitale begeleider. De chatbot kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het leren herkennen van verschillende genres en schrijfstijlen. Hij stelt ook dat één van de beste educatieve toepassingen van ChatGPT kan zijn het verdiepen in de ethische implicaties en mogelijke problemen van dergelijke AI-applicaties. Laat studenten de antwoorden ook kritisch op feiten controleren.

Deconstructing ChatGPT on the Future of Continuing Education

Ray Schroeder heeft ChatGPT gevraagd in dichtvorm aan te geven wat deze applicatie zou kunnen betekenen voor de toekomst van het hoger onderwijs. Vervolgens bespreekt hij het gedicht. ChatGPT is zeer te spreken over de eigen potentie voor leren, opleiden en onderwijs.

ChatGPT and How AI Disrupts Industries

De auteurs van deze bijdrage hebben ChatGPT gebruikt om te beschrijven dat AI-toepassingen zoals ChatGPT grote invloed hebben op economie en werkgelegenheid. We moeten volgens hen onderzoeken hoe we onze economische systemen kunnen herontwerpen om de werkende bevolking volledig te betrekken. Dat vereist systeemoplossingen die niet zomaar dezelfde taken tussen mensen en machines verschuiven. Een systeemoplossing verandert een workflow, waardoor oude manieren om dingen te doen worden verstoord en nieuwe worden gegenereerd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *