Microcredentials en open badges: verschillen en voordelen

Een leven lang ontwikkelen is aan verandering onderhevig. Nieuwe benaderingen zijn dan gebaseerd op het erkennen van specifieke vaardigheden en ervaringen. Mede dankzij digitalisering zijn microcertificaten en open badges in opkomst die lerenden volgens Brittany Gooding alternatieve manieren bieden om hun capaciteiten zichtbaar te maken. Beide concepten verschillen volgens haar aanzienlijk in structuur, doel en toepassing.

Badges Carpe DiemMicrocredentials zijn compacte leerprogramma’s voor specifieke vaardigheden en kennis. Onderwijsinstellingen en arbeidsorganisaties bieden ze aan. Ze zijn handig als je snel iets nieuws op het gebied van een specifiek onderwerp -zoals data-analyse- wilt leren zonder een hele opleiding te doen. Na afronding krijg je meestal een digitale badge met informatie over wat je hebt geleerd en meta-data (bijvoorbeeld over de aanbieder) ten behoeve van transparantie en geloofwaardigheid. Onderwijsinstellingen kunnen microcredentials ook ‘stapelen’ tot een diploma.

Open badges gaan volgens Gooding verder dan microcredentials. Ze erkennen allerlei prestaties: van formele opleidingen, informeel leren tot vrijwilligerswerk. Gestandaardiseerde raamwerken binnen het open badge-ecosysteem zorgen voor geloofwaardigheid en authenticiteit, gebruikmakend van metadata en blockchain-technologie. Deze infrastructuur stelt lerenden in staat om uitgebreide digitale portfolio’s te creëren die prestaties op verschillende gebieden tonen, wat een holistisch beeld geeft van hun capaciteiten.

De belangrijkste verschillen hebben volgens de auteur met een aantal aspecten te maken:

1. Focus:
– Microcredentials: één specifieke vaardigheid of kennisgebied.
– Open badges: bredere reikwijdte, kunnen een breed scala aan leerervaringen omvatten.

2. Erkenning:
– Microcredentials: vaak van bekende instellingen en organisaties.
– Open badges: van diverse bronnen, ook kleinere organisaties.

3. Gebruik:
– Microcredentials: gestructureerder en gerichter, wat ze geschikt maakt voor specifieke functieprofielen of sectoren.
– Open badges: tonen vaardigheden in meerdere domeinen. Deze veelzijdigheid kan voordelig zijn voor mensen met uiteenlopende interesses en loopbaanpaden.

Gooding gaat ook in op de vraag wanneer je waarvoor kiest. De keuze tussen microcredentials en open badges hangt volgens haar af van individuele doelen en omstandigheden. Degenen die op zoek zijn naar gespecialiseerde vaardigheden vinden wellicht microcredentials meer geschikt, terwijl zij die een breder scala aan prestaties willen tonen, eerder voor open badges zullen kiezen.

Mijn opmerkingen

Ik kan me voorstellen dat je als lerende in de praktijk aan beiden behoeften hebt. Je hebt dat een platform nodig waarin je zowel microcredentials -in de vorm van badges- als open badges wilt delen met anderen. Dat betekent dat badges en open badges aan bepaalde standaarden moeten voldoen, en dat platforms om deze erkenningen op te publiceren ook aan standaarden voldoen. Bovendien moet het mogelijk zijn jouw badges ook weer te exporteren en te importeren naar een ander platform. Lerenden moeten niet afhankelijk zijn van één platform. Het kunnen publiceren op persoonlijke blogs, LinkedIn etc is ook van belang. Het Open Badges-initiatief van Mozilla en 1EdTech kan hier een belangrijke rol in spelen. Zij ontwikkelen standaarden voor open badges, waar microcredentials m.i. ook aan zouden moeten voldoen. Je vindt hier onder meer een overzicht van aanbieders van platforms waar je open badges op kunt publiceren.

In ons land kennen we Edubadges die uitsluitend door onderwijsinstellingen kunnen worden uitgegeven (voor geaccrediteerd onderwijs en extracurriculaire activiteiten). Edubadges worden gebruikt voor microcredentials, maar ook voor andere activiteiten. Mits erkend door een onderwijsinstelling. Met een EduID kan een ieder hier een backpack aanmaken: een overzicht van verworven edubadges. Je kunt hier ook andere badges importeren. Ik heb geprobeerd een verworven badge van Futurelearn te importeren. De URL was volgens Edubadges geen geldige URL.

Dit illustreert een tekortkoming van de huidige situatie. Futurelearning heeft zich waarschijnlijk niet aan de open badges-standaarden gehouden. En Edubadges staat ook niet in de Trusted App-directory van 1EdTech voor open badges. Ik krijg weleens de indruk dat organisaties bij microcredentials en badges vooral de belangen van onderwijsinstellingen als uitgangspunt nemen, en niet het perspectief van de lerende die echt niet alleen meer leert bij een onderwijsinstelling of platform.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *