Mijn terugblik op 2017 (persoonlijk en zakelijk)

In deze blogpost blik ik terug op het afgelopen jaar en wil ik  mijn relaties weer danken voor de samenwerking en het vertrouwen.

Het belangrijkste wapenfeit is uiteraard dat ik -net als in 2016- dit jaar niet ziek ben geweest. Ik heb geen zorgverlof hoeven op te nemen en heb geen begrafenis hoeven bij te wonen. Over de gezondheid van degenen die me het meest lief zijn mochten we in 2017 over het algemeen ook niet klagen. Dat is niet vanzelfsprekend en ik besef hoeveel geluk ik daarmee heb. Ik ben bijvoorbeeld blij dat we afgelopen voorjaar de 80ste verjaardag van mijn moeder hebben mogen vieren. Onze reis naar New York was eveneens één van de persoonlijke hoogtepunten. We denken er nog vaak aan terug.

In 2017 heb ik ruim 2229 uur gewerkt. Zeer waarschijnlijk meer omdat je niet elk uur telt. Dat is bijna net zoveel als in 2016. Bijna 54,5% hiervan heb ik besteed aan projecten. Ook dat is vergelijkbaar met verleden jaar.
Ik heb het afgelopen jaar zesentwintig opdrachten uitgevoerd. Dat zijn er zes minder dan verleden jaar. Veel van die opdrachten betroffen echter langlopende en meer omvangrijke opdrachten. De meest omvangrijke opdracht is het programmamanagement digitale leeromgeving bij Zuyd Hogeschool. Daarnaast ben ik onder meer bij drie onderwijsinstellingen betrokken (geweest) bij strategietrajecten. Sinds de zomervakantie werk ik ook een dag per week als interim applicatiemanager bij de Open Universiteit. Verder heb ik organisaties ondersteund bij curriculumontwikkeling en heb ik professionaliseringsactiviteiten verzorgd. In tegenstelling tot 2016 heb ik dit jaar uitsluitend in Nederland gewerkt.

Over het algemeen ben ik tevreden over het verloop en het resultaat van deze opdrachten, al zou ik willen dat bepaalde veranderingen sneller gaan of meer impact hebben op kwaliteit en/of efficiëntie. Komend jaar zou ik wat meer opdrachten buiten het onderwijs willen uitvoeren, en me meer willen bezighouden met strategieontwikkeling en meer substantiële innovaties van opleiden en leren.

In 2017 ben ik ook associate geworden bij VKA. Ik heb echter nog geen opdracht via hen uitgevoerd omdat ik druk was met eigen opdrachten. Ook heb ik hen nog geen opdrachten kunnen verstrekken. In januari organiseren we wel samen een sessie voor bestuurders in het hoger onderwijs over trends op het gebied van ICT en leren.

Bloggen heeft mij afgelopen jaar ruim 326 uur gekost. Ik heb 360 posts geschreven. Dat zijn er 29 minder dan in 2016. Ik hoop dat deze bijdragen ook leerzaam zijn voor anderen. Ik waardeer het erg als ik merk dat anderen mijn bijdragen op de een of andere manier gebruiken. Als ik de blogposts van 2017 scan dan zijn de meest belangrijke inhoudelijke trends op het gebied van technology enhanced learning uit 2017 volgens mij:

 • Het gebruik van virtual en augmented reality ten behoeve van leren neemt toe.
 • Er is sprake van een blijvende aandacht voor artificiële intelligentie.
 • Adaptief en gepersonaliseerd leren staan nog steeds in het middelpunt van de belangstelling, al is ook sprake van kritische kanttekeningen.
 • Microlearning kan rekenen op veel belangstelling, al is er discussie over wanneer sprake is van microlearning.
 • De toepassing van blockchain technologie heeft hype-achtige trekken. Het is nog niet te voorspellen wat de impact voor onderwijs, opleiden en leren zal worden. De combinatie met microcredentialing en xAPI gaat mogelijk een belangrijke rol spelen bij het valideren van het geleerde.
 • Er treden verschuivingen op op de markt van leermanagement systemen. Het lijkt er ook op dat de modulair samengestelde digitale leeromgeving dankzij de adoptie van bepaalde standaarden een stap dichterbij komt.
 • De adoptie van blended learning continueert, al heeft ‘blended learning’ diverse ‘gezichten’.
 • Het gebruik van mobiele technologie binnen het onderwijs blijft de gemoederen danig bezighouden. Critici en evangelisten staan lijnrecht tegenover elkaar, en ik sta er tussenin.
 • We zullen meer rekening moeten houden met zaken als dataveiligheid en privacy (mede dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Massive open online courses en het gebruik van online video voor leren zijn zo ‘gewoon’, dat ze niet meer als belangrijke trends worden gezien.

Ik heb verder onder meer tijd besteed aan

 • ‘Divers’ (mail, bijhouden van ‘vakliteratuur’, etc): 354 uur (verbazingwekkend veel meer dan in 2016).
 • Acquisitie: 58 uur (een stuk minder dan in 2016).
 • Administratie (net geen 32 uur aan rekeningen sturen, declaraties invullen, uren registreren).
 • Gesprekken met externen (zoals studenten die mij willen interviewen): 59 uur.
 • Deelname aan conferenties (Consortium voor Innovatie, Next Learning 2017, SURF Onderwijsdagen, Online Educa Berlijn): ruim 76 uur.

Ik heb 20.246 zakelijke kilometers met de auto gereden en 72 zakelijke treinreizen gemaakt.

Samenvattend kijk ik met tevredenheid terug op 2017 (persoonlijk en zakelijk). Ik wil daarom graag iedereen danken waar ik het afgelopen jaar mee heb samengewerkt en waar ik van heb geleerd.

Thank you
Foto: geralt, Pixabay

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

 1. Ik vind het zo leuk dat je echt heel goed bijhoudt hoeveel tijd je waaraan besteedt. Fijn om te zien dat het gewoon goed gaat en dat er werk genoeg blijft 🙂 Fijne jaarwisseling!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *