Minder studieplezier maar betere cijfers dankzij online onderwijs?

Het Parool schreef onlangs over een “opvallend onderzoek van de VU” waaruit blijkt dat studenten “tijdens de periode van online onderwijs in het voorjaar beter presteerden dan in voorgaande jaren”.  Wel is het studieplezier een stuk minder dan anders. In deze blogpost wil dit artikel becommentariëren.

Er is gekeken naar tentamenresultaten van de hele universiteit. Verder is gebruik gemaakt van een vragenlijst die door 200 psychologie studenten is ingevuld. Deze studenten geven aan dat zij minder hebben deelgenomen aan digitale colleges en dat zij ook minder tijd hebben besteed aan de studie. Ik weet echter niet of dat laatste klopt omdat mensen eigen gedrag vaak slecht inschatten.

  • Online onderwijs en face-to-face onderwijs zijn lastig met elkaar te vergelijken. Het leerzame karakter wordt vooral een groot deel bepaald door het ontwerp en de didactiek. Die verschillen normaliter bij online en face-to-face onderwijs.
  • In het voorjaar -en nu helaas vaak ook nog- zijn pragmatische keuzes gemaakt bij de vormgeving van online onderwijs. Er is meestal weinig expliciete aandacht besteed aan het ontwerp en de didactiek van het online onderwijs. In het voorjaar was daar ook weinig ruimte voor. Wat dat betreft zijn de relatief goede studieresultaten een opvallend resultaat.
  • Een mogelijke verklaring voor de betere studieresultaten is dat docenten minder streng zijn geweest bij het beoordelen. Het artikel gaat hier niet op in. Ik kan dat dus niet beoordelen.
  • Het artikel schrijft dat studenten video’s in eigen tempo bestuderen. Ook maak ik uit de bijdrage op dat studenten nu meer gespreid leren, omdat ze weinig andere bezigheden hebben. Wellicht investeren studenten nu ook meer tijd in zelfstudie, dan anders en dan zij zelf denken. Dit kunnen redenen zijn die de beter studieresultaten verklaren.
  • Studenten hebben niet bewust gekozen voor online leren. Ze zijn er toe gedwongen. Dat bevordert studieplezier niet.
  • Studieplezier beïnvloedt de leerprestaties niet. Maar een gebrek aan studieplezier kan wel bijdragen aan voortijdige uitval. Die uitval kan betrekking hebben op de opleiding of op het tijdelijk niet  volgen en afronden van vakken/cursussen. Bovendien is studieplezier van invloed op het welzijn van studenten.
  • Opleidingen hebben zich vooral gefocust op het continueren van de kwalificerende functie van het onderwijs, maar hebben weinig aandacht besteed aan het online faciliteren van socialisatie. Dat is ook ingewikkeld. Toch moeten we daar meer in investeren, als we elkaar minder intensief of niet fysiek kunnen ontmoeten.
  • Ik lees dat studenten moeite hebben met concentreren bij online leren. Volgens mij zouden we ook meer aandacht moeten besteden aan leren online te leren.
  • Het is opvallend dat technische problemen nog steeds worden genoemd als reden waarom studenten moeite hebben met online onderwijs. Ik vermoed dat dit vooral speelt bij synchroon online leren, en bij grote groepen. Maak daarom selectiever gebruik van synchroon online leren. Dat impliceert inderdaad meer aandacht voor een ander ontwerp en een andere didactiek.
  • Het artikel wijst terecht op de hoge werkdruk van docenten. Daar kun je wat aan doen door docenten meer ruimte te geven voor onderwijs(ontwikkeling) en bijvoorbeeld minder druk te leggen op het moeten publiceren. Onderzoek zou nu ook op plaats twee moeten komen. Investeer ook in meer ondersteuning van docenten, bijvoorbeeld via student-assistenten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.