Mobiele telefoons bieden kansen voor onderwijs, maar betrokkenen zien vooral risico’s

Mobiele telefoons zijn mondiaal wijdverspreid. Ook in ontwikkelingslanden. Daarom ziet de UNESCO veel potentie in deze technologie voor leren. Tegelijkertijd erkent men ook dat de brede verspreiding van een technologie alleen, niet voldoende is om deze geschikt te laten zijn voor leren. Veel betrokkenen lijken helaas vooral oog te hebben voor de negatieve aspecten, en niet voor de kansen.

Michael Trucano gaat in Surveying Mobile Learning Around the World (part one) in op een aantal papers van UNESCO over mobile learning. Na een uitvoerige introductie signaleert hij daarin vijf ontwikkelingen.

  1. Veel ouders, docenten en ook lerenden zien mobiele technologie vooral als potentieel schadelijk voor het onderwijs, in plaats van als een kans. Men heeft daarbij vooral oog voor mobiele telefoons.
  2. Er is nauwelijks sprake van onderwijsbeleid dat mobiel leren, en de potentie ervan, erkent.
  3. Mobiele telefoons bieden vooral educatieve kansen voor lerenden die normaliter geen toegang hebben tot hoogwaardig onderwijs.
  4. Als mobiele technologie verder binnen het onderwijs wordt toegepast, dan zal beleid gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de digital divide verder wordt vergroot.
  5. Er zijn nieuwe partnerschappen nodig met bedrijven en andere belanghebbenden (die normaliter niet bij onderwijs betrokken zijn), ten behoeve van een substantieel positieve impact van mobiele technologie op het onderwijs.

Trucano constateert verder dat er mobiele telefoons wereldwijd gezien nog nauwelijks in het onderwijs worden toegepast, ook al wordt hier al lange tijd aandacht aan besteed. Desalniettemin stelt hij dat veel ontwikkelingen gaande zijn op dit gebied. Daarbij is ook sprake van grote verschillen tussen regio’s. Nederland geldt als één van de koplopers (kun je nagaan).

In de VS is relatief veel aandacht voor negatieve effecten als cyber-pesten, in latijns-Amerika is ‘e-waste’ een belangrijk aandachtspunt terwijl in Azië angst is voor overmatig gebruik. Bring Your Own Technology mag volgens Trucano ook niet onvermeld blijven (al stipt hij dit wel heel globaal en ‘kort door de bocht’ aan).

Uiteraard moeten we risico’s niet uit het oog verliezen. Maar we moeten vooral toch de kansen benutten door mobiele telefoons buiten en binnen de school te gebruiken als krachtig leermiddel. Binnen de school kun je m.i. prima selectief mobiele telefoons inzetten, als je geen beschikking hebt over andere mobiele technologie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van student responsesystemen of korte zoekopdrachten.

Opvallend: het aantal mobiele telefoon abonnementen is in Afrika gestegen van 600 duizend in 1995, naar 735 miljoen voor het einde van dit jaar. Trucano merkt hierover op:

It is perhaps worth noting that the last technology to spread this fast in Africa was the AK-47.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *