Modellen voor flexibel leren (maar niet helemaal)

Tijdens mijn zomervakantie heeft Inside Higher Ed het e-book Providing Flexible Learning Models in Higher Education gepubliceerd. De titel dekt de lading helaas maar gedeeltelijk.

Het boek (37 pagina’s) bestaat uit een verzameling artikelen die eerder op de website van Inside Higher Ed zijn verschenen. Om het boekje te kunnen downloaden, moet je eerst enkele persoonlijke gegevens invullen en toestemming geven dat deze worden gedeeld met sponsor D2L.

Ik had verwacht dat de inhoud vooral zou gaan over verschillende didactische modellen voor online en blended onderwijs. Dat is echter maar zeer ten dele het geval.

Na een voorwoord van de ‘senior vice-president customer experience’ van D2L en een introductie door de redactie vind je in het boek een aantal verwijzingen naar opnames van webinars van D2L en de volgende artikelen:

Students Want Online Learning Options Post-Pandemic
Dit artikel doet verslag van een onderzoek onder studenten waaruit blijkt dat studenten tijdens de pandemie een positievere houding hebben gekregen ten aanzien van online en ‘hybride’ cursussen.

Faculty Confidence in Online Learning Grows
Onderzoek laat zien dat Amerikaanse docenten meer vertrouwen hebben gekregen in online leren en in de ondersteuning door hun onderwijsinstelling. Zij maken zich echter nog steeds zorgen over de kansengelijkheid van ondervertegenwoordigde studenten.

The HyFlex Option for Instruction
Dit artikel is een verslag van een paneldiscussie over de voor- en nadelen van het HyFlex-model waarbij lerenden ervoor kunnen kiezen om face-to-face deel te nemen aan onderwijs of online. Dit model is tijdens de pandemie ingezet nadat lerenden weer in kleine groepen deel konden nemen. Ik verwacht dat dit model toegepast blijft worden als een deel van de lerenden dankzij een lage vaccinatiegraad en onvoorzichtig gedrag -bijvoorbeeld tijdens de introductie- besmet blijkt te zijn. Ik vrees alleen dat het onderwijs dan bestaat uit ‘kijk maar mee via de webcam, en stel je vraag via de chat’. Het artikel gaat in elk geval wel over een model.

Online Leaders to Prioritize Flexibility Post-Pandemic
Deze bijdrage gaat over het zesde Changing Landscape of Online Education (CHLOE) rapport. Bestuurders kijken daarin naar de gevolgen van COVID-19 op de toekomst van online leren. Zij verwachten dat het onderwijs meer flexibel zal worden en dat lerenden meer keuzes kunnen maken ten aanzien van hoe zij onderwijs willen volgen. Het is echter niet duidelijk hoe zij dit doel zullen bereiken.

Reimagining Higher Education for the Age of Flexible Work
Deze bijdrage gaat voornamelijk in op flexibel werken (deels online, deels ter plekke). De meeste werknemers willen niet meer alle dagen op kantoor werken. Leidinggevenden zijn daar echter niet altijd toe bereid. De auteurs beschrijven vier stappen die bestuurders kunnen zetten om een flexibelere benadering van telewerken in te voeren die past bij deze nieuwe realiteit.

Learning Scenario #10: Modularity
Deze auteurs geven aan hoe modularisering vorm kan krijgen binnen het onderwijs. “In essence, a modular plan consid-ers the semester-long course struc-ture to be one of many possible ways to organize teaching a particular topic.” Er is dan sprake van cursussen met een kortere duur en flexibele startdata kunnen creëren, binnen een structuur van semesters.

Show Them You Care
Volgens de auteur kun je lerenden op vier manieren ondersteunen (face-to-face en online) zodat je gelijke kansen voor lerenden kunt creëren.

Learning From Students
Luister naar lerenden en leer van hen. Stel hen vragen, bijvoorbeeld over hoe zij het beste leren. Dat is de kern van deze bijdrage.

Accessibility Gains Must Become Lasting Learning Practices
Deze auteurs benadrukken het belang van het creëren van inclusieve leeromgevingen die belemmeringen herkennen en wegnemen. Dit komt ten goede aan alle lerenden.

A Remote Work Continuum Framework
Deze beknopte bijdrage presenteert een continuüm met vijf modaliteiten (van volledig face-to-face tot volledig online). De auteurs verwachten dat verschillende ‘hybride’ vormen van werken en leren  toegepast zullen worden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *