Motieven voor open education

Volgens Michael Feldstein vallen de motieven om aan de slag te gaan met open education uiteen in waarden en waarde.

Waarden

  • Filantropisch: je maakt onderwijs (met name de kwalitatief goede content) toegankelijker voor degenen die het niet kunnen betalen.
  • Pedagogisch-didactisch: delen van materialen leidt tot een hogere kwaliteit, terwijl het benutten van nieuwe technologieën kan leiden tot een hogeren motivatie van lerenden.

Waarde

  • Strategisch: open education kan leiden tot grotere transparantie van onderwijsinstellingen. Dit beïnvloedt het concurrerend vermogen van een organisatie. Ook wordt hiermee de monopoliepositie doorbroken, die veel uitgevers bezitten.
  • Economisch: delen en hergebruik kan leiden tot kostenefficiëntie. Denk aan een efficiëntere inzet van schaarse middelen. Feldstein rekent hier ook lagere verkoopkosten onder. Voor onze situatie denk ik dat het gebruik van vrij beschikbare onderwijsmiddelen ook leidt tot minder administratie. Je hoeft minder kosten door te berekenen.

De eerste twee motieven geven voor Feldstein aan waarom Open education belangrijk is, de laatste twee motieven hebben volgens hem betrekking op het 'hoe'. Ben ik het op zich niet mee eens. Maar echt belangrijk is dat niet. Ik vind het verder wel een handig overzicht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *