Impressie Online Educa Debate: This House Believes Universities, in Their Current Form, Are Unsustainable as Mass-participant Institutions #oeb20

Normaal gesproken vindt sinds vele jaren op donderdagavond tijdens de Online Educa een Lagerhuis Debat plaats rond een prikkelende stelling. Dit jaar was dit debat op woensdagavond geprogrammeerd. Brian Mulligan, Jane Bozart, Donald Clark en Marie Cini kruisten onder leiding van Paul Bacsich de degens rond de stelling: “This House Believes Universities, in Their Current Form, Are Unsustainable as Mass-participant Institutions“.

Het was wel wennen. In Berlijn zit ik met honderden deelnemers in een grote zaal. De bar is geopend, zodat ik normaliter met een Berliner Kindl en mijn laptop klaar zit om verslag te doen van de veelal levendige discussie tussen twee duo’s. Mensen in de zaal kunnen reageren via microfoon. Aansluitend ga ik daarna altijd met een groep mensen ergens in de buurt een hapje eten.

Dat was dit jaar even anders. Niet in een zaal, maar achter de laptop in mijn logeerkamer. Geen Duits pils, maar een dopper met water. En zo meteen mag ik zelf koken.

Maar terug naar het debat. Zoals elk jaar is er wel een moment tijdens de OEB dat het traditionele hoger onderwijs veel kritiek krijgt te verduren. Zo ook vanavond.

Voor waren Brian Mulligan en Donald Clark. Tegen Jane Bozart en Marie Cini. Na hun bijdragen werd ook ingegaan op vragen/opmerkingen in de chat. Ook reageerden de panelleden fanatiek op elkaar.

Argumenten voor

 • Universiteiten moeten zich richten op de elite, de rest heeft voldoende aan MBO-opleidingen.
 • Je hebt geen universitaire opleiding nodig om succesvol te zijn. Er zijn betere manieren om iets te leren.
 • Je hebt geen diploma nodig voor een succesvolle loopbaan. Universitair onderwijs is vooral een duur selectieproces.
 • Je hoeft niet naar universiteiten te gaan om een vermogen om kritisch te denken te ontwikkelen.
 • Hoger onderwijs moet beter en goedkoper worden.
 • Overheidsfinanciering van hoger onderwijs is het subsidiëren van de middenklasse.
 • Veel van het hoger onderwijs is niet relevant. Zijn universiteiten het juiste middel om onze samenleving te versterken?
 • Verschillende beroepen, zoals verpleegkundigen, vereisen nu een hoger onderwijs-diploma. Daarmee sluit je veel mensen uit die prima verpleegkundige kunnen zijn.
 • We pleiten eigenlijk voor een hervorming van het onderwijssysteem. We zorgen voor een klassenonderscheid. Universitair onderwijs versterkt sociale ongelijkheid.
 • Succesvolle landen hebben andere onderwijsmogelijkheden voor jongeren, behalve universitair onderwijs. Zij hebben ook (middelbaar) beroepsonderwijs.
 • Dankzij universitair onderwijs creëer je een schuldenproblematiek.
 • Het universitair onderwijs heeft slecht gepresteerd onder COVID-19. Ze hebben onderwijs verzorgd waarbij ze onvoldoende keken naar geleerde lessen rond online leren.
 • We praten vanuit een bubbel van hoog opgeleiden over dit onderwerp.
 • Veel MOOC’s zijn eigenlijk beroepsonderwijs. Wellicht moeten we die richting uit. We hebben andere expertise nodig, niet op een hoger niveau.
 • Een leven lang leren is noodzakelijk, maar heeft niets te maken met universitair onderwijs. De ervaring van universitair student zijn is daarbij irrelevant. Je volgt een universitaire opleiding, en keert dan nooit meer terug. Daarvoor heb je ander type onderwijs nodig.
 • De financiële crisis is veroorzaakt door hoog opgeleiden.
 • Hoger onderwijs doet juist niets aan gepersonaliseerd leren. Hoe verschillend van leren op de werkplek.

Argumenten tegen

 • We hebben meer kennis en onderwijs nodig. Mensen moeten blijven leren, o.a. om om te gaan met veranderingen. Daarnaast hebben we behoefte aan breed opgeleide mensen, niet alleen voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Universiteiten spelen daarbij een belangrijke rol.
 • Ja, soms is hoger onderwijs saai. Maar we mogen niet universiteiten bij het grof vuil zetten omdat enkelen van ons negatieve ervaringen hebben.
 • Mensen uit achtergestelde groepen hebben universitair onderwijs nodig om maatschappelijk verder te komen.
 • Onderzoek laat zien dat mensen met een universitaire opleiding een succesvollere loopbaan hebben dan mensen die geen universitaire opleiding hebben.
 • Werkgevers investeren over het algemeen weinig in werknemers. Daar moet je niet op vertrouwen.
 • Verschillende universiteiten veranderen en proberen lerenden beter te bedienen. “In their current form” is een vreemde term.
 • Gooi het kind niet met het badwater weg.
 • We hebben gemerkt dat volledig online leren ook zo z’n beperkingen heeft.
 • De ‘university experience’ is juist belangrijk voor jonge mensen. Je ontwikkelt je breder.
 • Onderzoek wijst op andere voordelen van hoger onderwijs. Die hebben te maken met een betere gezondheid, groter welzijn en meer geluk. Hoger opgeleiden zijn ook meer flexibel.
 • Waarom zullen we jongeren hoger onderwijs ontzeggen dat we zelf wel hebben hebben genoten?
 • Onze samenleving heeft ook expertise nodig die niet direct ’nut’ hebben (zoals kunst).
 • De groep mensen die zelfgestuurd zich kan ontwikkelen, is beperkt. De meesten hebben een universiteit nodig om een hoger opleidingsniveau te bereiken.
 • Universiteiten hebben tekortkomingen. Die moet je verbeteren.
 • Dit is een typisch Westerse discussie. Hier kun je discussiëren over de waarde van hoger onderwijs.
 • Universiteiten alleen zijn er niet schuldig aan dat we nu zo dikwijls een diploma hoger onderwijs nodig hebben om een beroep uit te kunnen voeren.
 • Als universiteiten er voor de elite zijn, dan sluit je veel mensen uit. Dat bevordert polarisatie en sociale ongelijkheid. Universiteiten dragen daar niet toe bij.
 • Universiteiten hebben hun eigen rol heb spelen op het gebied van een leven lang leren. Er is ook behoefte aan hoger onderwijs als vorm van een leven lang leren.
 • Universiteiten hebben een ander doel, dan mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt.
 • Gepersonaliseerd leren. Individuen moeten juist goed zijn om hun leerbehoeften te formuleren. Universiteiten zijn goed om curricula samen te stellen die mensen aan het denken zetten. Dat kun je niet alleen.
 • We hebben meer kenniswerkers nodig en minder automonteurs etcetera.

De stelling is uiteindelijk ruim aangenomen. Wel met uiteindelijk slechts 44 stemmen.

OEB Debate

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.