Nieuwe aanpak om leren en ontwikkelen te evalueren

Werknemers nemen deel aan diverse leeractiviteiten. Maar met welke resultaten? Op het gebied van Learning & Development wordt dikwijls terug gegrepen op het werk van Kirkpatrick om leren te evalueren. Ondanks dat deze aanpak veel is bekritiseerd. Er is nu een alternatief beschikbaar.

Will Thalheimer heeft vandaag het Learning-Transfer Evaluation Model (LTEM) gelanceerd. Thalheimer is daarbij bepaald niet over een nacht ijs gegaan (dit versie 11). Hij meent dat het Kirkpatrick-Katzell model veel schade heeft berokkend omdat deze manier van evalueren heeft geleid tot niet-adequate evaluaties en slechte learning designs.

Het Learning-Transfer Evaluation Model onderscheidt acht niveaus. Thalheimer heeft een toelichtend rapport geschreven van 34 pagina’s. De niveaus zijn:

 1. Aanwezigheid: de lerende schrijft zich in, start, neemt deel en sluit een leeractiviteit af. Dit niveau, stelt Thalheimer, zegt niets over of lerenden daadwerkelijk wat leren.
 2. Activiteit: lerenden nemen actief deel aan leeractiviteiten. Ook nu is het de vraag of zij daadwerkelijk leren.
 3. Perceptie van lerenden: lerenden worden ondervraagd. Daarbij kan het gaan over zaken die niets over leren zeggen (zoals de tevredenheid) of zaken die wel relevant zijn voor leren (maar een hoog subjectief karakter hebben).
 4. Kennis: lerenden zijn in staat vragen over feiten en termen te beantwoorden. Ook dit zegt vaak niets over prestaties.
 5. Beslissingen kunnen nemen: lerenden zijn in staat binnen realistische scenario’s beslissingen te nemen (na afloop van een leerervaring of verschillende dagen erna).
 6. Taak competent: de lerende is in staat relevante en realistische handelingen uit te voeren en besluiten te nemen.
 7. Transfer: de lerende past het geleerde toe tijdens de uitvoering van het werk, waarbij dit objectief gemeten wordt.
 8. Effect van transfer: daarbij wordt gekeken naar de impact van het geleerde op lerenden, collega’ s/gezins/vrienden, en een bredere omgeving.

Thalheimer is de eerste om te benadrukken dat dit een arbeidsintensieve manier van evalueren is. Verder valt mij op:

 • De niveau indeling heeft met name betrekking op kwalificeren en het evalueren van betrekkeliujk eenvoudig waarneembaar gedrag, al kun je bij niveau acht ook kijken naar de gevolgen voor persoonsvorming.
 • Ik vraag me af of je activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen zo geïsoleerd kunt evalueren.
 • Tenslotte valt het me op dat Thalheimer geen aandacht besteed aan learning analytics of xAPI als instrumenten bij het evalueren van het geleerde.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: