Blog Archives

Integreer jij op een goede manier ICT in je onderwijs? Triple E Framework helpt bij de analyse #TripleEFrame

Het is zinvol om regelmatig te reflecteren op het gebruik van leertechnologie. Bereiken we ermee wat we willen bereiken? Als docent en onderwijsontwikkelaar kun je verschillende hulpmiddelen gebruiken die kunnen helpen om kritisch te kijken naar de inzet van ICT voor leren, onderwijs en opleiden (zoals mijn beschrijvingskader).

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

PIC-RAT raamwerk om technology enhanced learning te beschrijven en te evalueren

Op het gebied van technology enhanced learning zijn er verschillende modellen en raamwerken die je kunt gebruiken om vanuit een didactische bril naar het gebruik van ICT en leren te kijken. Het PIC-RAT-raamwerk is daar een voorbeeld van.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Nieuwe aanpak om leren en ontwikkelen te evalueren

Werknemers nemen deel aan diverse leeractiviteiten. Maar met welke resultaten? Op het gebied van Learning & Development wordt dikwijls terug gegrepen op het werk van Kirkpatrick om leren te evalueren. Ondanks dat deze aanpak veel is bekritiseerd. Er is nu een alternatief beschikbaar.

Lees meer ›

Tags: , ,

Gratis online masterclass Evalueren van vaardigheden voor de 21ste eeuw #Welteninstituut

Welke methoden en instrumenten er zijn om 21e eeuwse vaardigheden te evalueren? Deze en andere vragen staan centraal in de gratis online masterclass Evalueren van vaardigheden voor de 21ste eeuw die het Welten-instituut van 10 tot en met 17 september aanstaande organiseert.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Effectiviteit trainingen meten op basis van de theory of change

Echte kwaliteit van onderwijs en opleiden is eigenlijk niet te meten. Dat stelde Bas Haring de afgelopen week tijdens een keynote. Geldt dat ook voor de effectiviteit van onderwijs, opleiden en trainen? In Measuring Learning: The Theory of Change beschrijft Kelly Meeker hoe zij en haar collega’s de effectiviteit van een trainingsprogramma voor werkloze jongeren proberen te meten.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Andere manieren van leren evalueren

Voor het evalueren van cursussen en opleidingen wordt dikwijls het model van Kirkpatrick gebruikt. Kan dit model ook worden gebruikt voor het evalueren van andere manieren van leren?

Lees meer ›

Tags:

De waarde van leren en ontwikkelen meten (#in #ple11)

Tijdens de Professional Learning Europe heb ik een sessie bijgewoond over het bepalen van de waarde van leren en ontwikkelen. Het eerste deel van de sessie ging over Trendstudy 2010 – Mapping Future Trends for Corporate Learning and Development van het Swiss centre for innovations in learning van de universiteit van St.

Lees meer ›

Tags: ,

E-learning evalueren (#in)

Introduction to Evaluation in e-Learning bevat een beknopte inleiding over het evalueren van e-learning. Evalueren doe je volgens de auteur voorafgaand aan e-learning (behoeftenanalyse), tijdens het leren (formatief) en na afloop (summatief).

Verder heeft de samensteller een groot aantal bronnen in zijn blogpost opgenomen, inclusief een enkele inleidende zin.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: