Integreer jij op een goede manier ICT in je onderwijs? Triple E Framework helpt bij de analyse #TripleEFrame

Het is zinvol om regelmatig te reflecteren op het gebruik van leertechnologie. Bereiken we ermee wat we willen bereiken? Als docent en onderwijsontwikkelaar kun je verschillende hulpmiddelen gebruiken die kunnen helpen om kritisch te kijken naar de inzet van ICT voor leren, onderwijs en opleiden (zoals mijn beschrijvingskader). Vandaag wil

Lees verder

E-learning evalueren (#in)

Introduction to Evaluation in e-Learning bevat een beknopte inleiding over het evalueren van e-learning. Evalueren doe je volgens de auteur voorafgaand aan e-learning (behoeftenanalyse), tijdens het leren (formatief) en na afloop (summatief). Verder heeft de samensteller een groot aantal bronnen in zijn blogpost opgenomen, inclusief een enkele inleidende zin. Verwacht

Lees verder