Nieuwe opdracht: programmamanager digitale leeromgeving Zuyd Hogeschool

Per 1 oktober j.l. heb ik de opdracht als projectleider binnen het yOUlearn-programma van de Open Universiteit afgerond. Na de zomervakantie ben ik al begonnen aan een nieuwe meer omvangrijke opdracht: programmamanager digitale leeromgeving bij de overburen van de OU, Zuyd Hogeschool. Ik realiseer me dat ik hier nog niet uitgebreid over heb geschreven. Bij dezen.

Hoofdlocatie Zuyd, Heerlen (via Google Streetview)

Hoofdlocatie Zuyd, Heerlen (via Google Streetview)

Zuyd Hogeschool moet de komende tijd opnieuw kijken naar de digitale leeromgeving. De overeenkomst met Blackboard loopt op 1 januari 2019 af, en mag niet zo maar worden verlengd. Na een selectieproces ben ik gevraagd om te fungeren als programmamanager van dit traject.

Ik mag als eerste het door Zuyd ontwikkelde visiedocument nader uitwerken en ‘in lijn’ brengen met andere strategische programma’s binnen Zuyd. Ik zal samen met verschillende betrokkenen een aantal scenario’s uitwerken en Zuyd adviseren over de richting. Hoe dit traject er uit zal gaan zien, is afhankelijk van het scenario dat Zuyd kiest. Verder zal ik helder maken wat het traject voor gevolgen heeft voor de organisatie (programma-organisatie, noodzakelijke ‘resources’, financiën). De aanpak en richting moet op een breed draagvlak in de organisatie kunnen rekenen. Op 1 maart 2017 zal het programmaplan moeten zijn vastgesteld door het CvB. Dan wordt ook duidelijk of ik het programmaplan ga uitvoeren. Die intentie is overigens wel wederzijds uitgesproken. Al met al een uitdagende opdracht.

Ik zal regelmatig gebruik maken van de weblog ICT in Onderwijs en Onderzoek @ Zuyd om betrokkenen te informeren over de stand van zaken.

De afgelopen tijd heb ik verschillende betrokkenen gesproken, een werkplan samengesteld en drie sessies voorbereid over het werkplan en over de urgentie van het programma. Deze sessies vinden volgende week plaats.

Behalve deze opdracht -waar ik maximaal 20 uur per week aan werk- heb ik nog een aantal andere opdrachten van meer beperkte omvang.

Nota bene: acquisitie op basis van dit bericht is kansloos 😉

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: